21/12/2021

Deixeu en pau les escoles

2 min

“(...) totes les persones tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les”. El punt 2 de l’article 6 de l’Estatut de Catalunya segueix d’aquesta manera: “Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure.” ¿Hi ha millor manera de fomentar el dret a conèixer el català que la immersió? La resposta és aquesta: no. Així s’ha demostrat del dret i del revés durant molts anys, des d’aquells inicis de la primera llei de normalització lingüística, aprovada l’any 1983 per 105 vots a favor i 1 abstenció.

Si aquest és el marc, l’únic que convé fer és deixar en pau escoles i instituts. Un cop apuntat on volem arribar, deixeu que el camí a recórrer el tracin els professionals dels centres, si voleu amb la supervisió atenta de la inspecció.

Algú ha piulat aquests dies que podrem parlar de 25% quan fora de l’escola també es practiqui; és a dir, si fem que el castellà sigui present en aquest mateix tant per cent a la societat, mentre el català assoleix el 75%. Oi que fa riure? Fa riure tant com pensar que algú a Catalunya no rep un input important en llengua castellana. Parlar de tants per cents no té sentit. El que té sentit és com parlem de la immersió quan tenim escoles amb una gran diversitat lingüística i cultural. Si passegem avui per Santa Coloma de Gramenet –referent obligatori quan parlem de l’inici de la immersió– podrem constatar el que afirmem, perquè les llengües que se senten, les llengües que es llegeixen als rètols de les botigues ja no són només dues. I així en molts indrets del nostre país. Que es posin les “mesures necessàries” i els centres educatius ja faran el que han de fer. I que els polítics llegeixin amb atenció les guies per a l’elaboració de les polítiques lingüístiques europees, on s’indica que la seva feina consisteix a inscriure els objectius de les polítiques lingüístiques en el marc d’una cultura de la pau.

Tothom sap que en aquests moments el tema de la llengua és una de les moltes maneres que hi ha de fomentar rivalitats en el nostre país. Res a veure amb la pau. A les escoles que practiquen la immersió, ni tocar-les. I bones festes a tots i totes, parleu la llengua que parleu.

stats