CATALÀ AMB BOLQUERS

“No, que penjar és amb pinces”