A.F.

Guia per treballar les emocions

Nova guia d’educació emocional per acompanyar infants i adolescents en el seu èxit educatiu

Guia per treballar les emocions Zoom

La Fundació Catalunya-La Pedrera ha editat una pràctica guia d’educació emocional. Es tracta d’una eina que concreta i pauta l’estil d’intervenció de l’equip educatiu del Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) de la fundació amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu d'infants i adolescents, i reforçar i complementar la funció educativa de la família i de l’escola. Aquesta guia, elaborada per l’antropòloga Pax Dettoni Serrano, concreta les competències emocionals que des del programa es volen promoure, i facilita orientacions i consells pràctics adreçats als educadors però que també poden servir per als pares i tutors.

Des del PAE es creu fermament que el repte d’acompanyar els infants i adolescents en l’adquisició d’habilitats emocionals, ha de partir fonamentalment del model que l’educador sigui per a ells. Per això es presenta com un recurs per a la intervenció educativa, útil i aplicable en qualsevol altre context educatiu que treballi amb infants i adolescents.

La Fundació Catalunya-La Pedrera edita aquest pràctic recurs elaborat per l’antropòloga Pax Dettoni, per al Programa d’Acompanyament Educatiu

Educant les emocions s’augmenta la satisfacció personal dels infants i adolescents. S'afavoreix així la confiança en ells mateixos i la seva motivació per a l'aprenentatge, i s'obtenen efectes directes en el seu rendiment acadèmic. L’educació emocional, juntament amb l’estímul de la creativitat, són els dos eixos metodològics i transversals del PAE per aconseguir l’èxit educatiu d’infants i adolescents des d’una doble dimensió: acadèmica o escolar i personal, i social.

Programa d’Acompanyament Educatiu

El programa és una iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera per millorar l’èxit educatiu d'infants i adolescents, i reforçar i complementar la funció educativa de la família i de l’escola. S’acompanya els infants i adolescents en la realització de les tasques escolars i en el seu desenvolupament integral. Al mateix temps, adquireixen estratègies d’estudi i d’aprenentatge, i se'ls facilita el desenvolupament emocional i creatiu. Així, s’integren dinàmiques en les activitats que els estimulen la curiositat innata, l’experimentació, l’expressió d’emocions, el fer-se bones preguntes i la resolució de problemes, la integració i participació en un grup d'iguals, el treball col·laboratiu…, habilitats i competències que promouen la seva autonomia i que els preparen per al seu futur com a adults.

Podeu consultar la guia d'educació emocional aquí.