Un consell: semàfors intel·ligents

Antonio Ortuño (www.familiasinteligentes.com) és psicòleg, autor entre d’altres del llibre Familias inteligentes, on desenvolupa la tècnica del semàfor intel·ligent per fomentar la responsabilitat i la felicitat dels fills i aconseguir que la presa de decisions, tant dels pares com dels fills, no molesti ni faci enfadar ni els uns ni els altres.

Prendre decisions = Responsabilitat = Implicació

Per aconseguir que els fills siguin responsables i s’impliquin en el que fan és imprescindible que prenguin decisions.

Què cal perquè els fills puguin prendre decisions?

Control. Només poden prendre decisions sobre el que està sota el seu control (per exemple, han d’endreçar l’habitació).

Alternatives. Han de poder triar (quan endrecin l’habitació podran jugar amb la tauleta). Per evitar el passotisme les opcions han de motivar-los.

Conseqüències. Han de saber què passa si no fan el que toca.