Criatures 16/01/2021

Vacunes contra la meningitis en infants

Com i quan s'administren les vacunes contra la meningitis

Pedro Albertí Celada
3 min
De la vacuna de la meningitis se'n dona una dosi de record als 12 anys d’edat

És conegut per tothom que han sortit al mercat en els darrers temps diverses vacunes contra la meningitis meningocòccica. El meningococ és un dels bacteris que produeix la temuda meningitis, que consisteix en l’arribada al cervell de diferents bacteris, virus o paràsits capaços de produir en determinades circumstàncies un quadre clínic greu, fins i tot, en ocasions, la mort del pacient. Els quadres més greus són produïts per bacteris. En concret, la meningitis meningocòccica és la causa més freqüent de meningitis bacteriana, amb una taxa de mortalitat de prop d’un 9% en l’actualitat.

Algunes de les vacunes disponibles estan incloses en els calendaris oficials que administren les conselleries de Salut, i altres no, de manera que les famílies dels nostres pacients pregunten amb freqüència sobre això, i la informació pot ser, a vegades, una mica confusa. Intentarem, a continuació, deixar clars tots els aspectes referents a aquestes vacunes.

Quines vacunes meningocòcciques estaven incloses en els calendaris oficials? Fa molts anys, concretament l’any 2000, a Espanya es va introduir la vacuna contra la meningitis meningocòccica tipus C, després d’una epidèmia que es va produir els anys 98-99 amb molts casos greus.

Aquesta vacuna, de la qual hi ha diverses presentacions comercials, en l’actualitat s’administra als 4 i als 12 mesos d’edat. Se’n dona també una dosi de record als 12 anys d’edat des de fa alguns anys, ja que es va veure que amb el pas dels anys descendien les taxes d’anticossos, i es produïen alguns casos de meningitis en adolescents malgrat que n’havien estat vacunats quan eren nadons.

Altres vacunes

Quines altres vacunes hi ha contra la meningitis meningocòccica?

Meningitis meningocòccica tipus B. Fa alguns anys es varen desenvolupar dues vacunes eficaces contra el meningococ B, produïdes pels gegants farmacèutics Pfizer (Trumenba) i Glaxo (Bexsero). De moment, cap de les vacunes disponibles contra la meningitis meningocòccica B està inclosa en els calendaris oficials, de manera que només poden ser administrades de manera privada, i el seu preu actual en farmàcia és de 106,15 €. Les dues presentacions tenen un cost idèntic.

Meningitis meningocòccica ACWY. Ha sortit també al mercat una vacuna contra els meningococs A, C, W i Y. Això ha passat perquè, en els darrers temps, s’ha vist un augment d’altres meningococs, especialment el del serotip W, en els casos de meningitis que es produeixen. Com és fàcil d’apreciar, aquesta presentació inclou el serotip C, ja inclòs d’ençà de l’any 2000 en els calendaris de vacunes, més els serotips A, C i W. D’alguna manera, representa una millora i una ampliació de la vacuna que ja s’administrava en el calendari de vacunes.

Tant és així, que s’ha inclòs des de fa dos anys en els calendaris oficials de vacunació als 12 anys d’edat, però no en nins petits. S’ha fet així perquè l’Administració ha considerat que la transmissió d’aquest germen és més alta en adolescents.

Cal destacar que la introducció de les vacunes antimeningocòcciques ha representat un importantíssim descens del nombre de casos que es produeixen, si es compara amb les taxes anteriors a la vacunació.

Recomanacions de l’AEP

L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), a través del seu Comitè Assessor de Vacunes, en la seva última revisió del 2020 introdueix algunes novetats en les seves recomanacions tècniques.

Deixa de fer la distinció entre vacunes incloses o no incloses en els calendaris oficials, i considera que la vacunació contra el meningococ B i contra el meningococ ACWY hauria de ser obligatòria per a tots els nins.

La vacunació contra el meningococ ACWY hauria de ser obligatòria als 12 mesos i als 12 anys, ja que és en nins petits que es produeix major nombre de casos, de manera que es considera positiva però insuficient l’administració només als 12 anys d’edat.

A aquest efecte, l’AEP ha fet també un full informatiu sobre tots aquests aspectes relatius a les vacunes antimeningocòcciques.

Dr. Pedro Albertí Celada és pediatre i director de l'Institut Balear de Pediatria

stats