Criatures  /  Infància 02/09/2017

Teràpia assistida amb animals

Els animals no tenen poders màgics ni curatius, però són estímuls multisensorials i interactius

Inés Compte
3 min
Teràpia assistida amb animals

Dins el camp de les intervencions assistides amb animals trobem les teràpies assistides amb animals (TAA).

Les TAA es basen en la introducció d'un animal com a eina de suport i de treball dins d'un procés terapèutic. Podem trobar teràpies amb dofins, lleons marins, gossos, cavalls o altres animals de granja. Poden ser individuals o grupals i es poden aplicar en diferents contextos terapèutics (centres específics de TAA, centres hospitalaris, centres de desenvolupament infantil, centres de rehabilitació, centres educatius, residències de gent gran, etc.).

Una multitud d'estudis demostren els beneficis que ens aporten les relacions amb els animals, i les TAA aprofiten aquests beneficis aplicant-los en els processos terapèutics per arribar als objectius de treball en pacients amb alguna discapacitat.

Amb professionals

Per fer les sessions de TAA es necessita un terapeuta professional dins l'àmbit educatiu o sanitari i un tècnic expert en TAA. Junts dissenyen les sessions marcant els objectius de treball segons les necessitats de cada usuari i avaluen el procés amb la participació de l'animal de teràpia entrenat específicament.

Si les intervencions són dirigides per professionals de l'educació amb fins educatius, es considera educació assistida amb animals (EAA). I si s'introdueix un animal en activitats lúdiques sense objectius ni professionals, tot i que poden tenir efectes beneficiosos, no són teràpies amb animals, són activitats assistides amb animals (AAA).

Complementari

Les TAA no són teràpies alternatives, sinó complementàries a les teràpies convencionals. La introducció de l'animal és una eina perquè el terapeuta pugui arribar als objectius de treball amb l'usuari de manera més motivadora i participativa.

Els animals no tenen poders màgics ni curatius, però són estímuls multisensorials i interactius capaços de facilitar la comunicació, crear emocions, conductes i aprenentatges i implicar els usuaris de manera natural en les sessions de teràpia.

A través del vincle que s'estableix amb l'animal es poden treballar l'àrea emocional (identificar i expressar emocions, millorar el control d'impulsos, disminuir els nivells d'ansietat), les relacions socials (establir relacions amb els altres, resoldre conflictes, establir vincles afectius), l'àrea cognitiva (millorar l'atenció, la memòria, la comunicació i el llenguatge i l'adquisició de nous aprenentatges) i l'àrea física (ajudant en els processos de rehabilitació física fomentant el moviment).

Cada animal posseeix unes peculiaritats concretes que serviran d'ajuda en els processos terapèutics. En les teràpies amb dofins o lleons marins s'ajunten els beneficis que aporta la interacció amb aquests animals i els beneficis físics que pot aportar el medi aquàtic. En les teràpies amb cavalls s'aprofiten els beneficis a través del moviment del cavall que contribueixen a millorar l'equilibri i el control postural; a més, la seva temperatura corporal ajuda a relaxar la musculatura i estimula la percepció sensorial tàctil i la circulació. En les teràpies amb gossos, l'animal es presenta com un estímul multisensorial molt versàtil. Un gos de teràpia pot donar molt de joc participant en les sessions de manera activa, facilitant la comunicació, les relacions, el moviment i l'aprenentatge, i modelant i fent de suport o reforçant noves conductes.

Les sessions de teràpia assistida amb animals van més enllà de nedar amb dofins, muntar a cavall o jugar amb un gos.

La introducció d'un animal de teràpia a les sessions aconsegueix que es puguin percebre de manera positiva i que l'usuari no tingui la sensació d'estar treballant, sinó jugant, i aquesta és la base de l'aprenentatge.

Animals

Cal destacar que no tots els animals són aptes per fer TAA. Tenir un cavall o que el gos d'un amic faci molta bondat no vol dir que tinguin el perfil indicat per ser animals de teràpia. Els animals de teràpia són seleccionats i entrenats de manera específica per professionals i els tècnics són els que els coneixen perfectament, els controlen en tot moment i vetllen pel seu benestar. L'animal de teràpia ha de gaudir d'un bon estat de salut física i mental controlat de manera periòdica per veterinaris i especialistes.

Seria molt contradictori i poc ètic fer TAA amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat sense tenir en compte les necessitats ni la qualitat de vida de l'animal que ajuda en les sessions.

Inés Compte és pedagoga i tècnica en TAA

stats