Helena Alvarado

El joc de la rosa i l’espina

Cal expressar les situacions que ens han desencadenat una emoció

Treballar cada dia la comunicació, el diàleg i l’expressió emocional és un dels regals més profitosos que podem fer als infants / DAVID BORRAT Zoom

Moltes vegades, com a pares, pel nostre desig de conèixer les experiències dels nostres fills, sobretot aquelles que no hem compartit amb ells (per exemple, el que passa a l’entorn escolar), ens convertim en investigadors privats que fan preguntes continuades a la recerca d’informació: com t’ho has passat avui? Què has fet? Amb qui has jugat al pati? De què has dinat? Però les nostres ànsies de coneixement es frustren ràpidament quan rebem dels nostres nins respostes com ara: bé, res, no ho sé, no me’n record... Per més que preguntem, els nostres fills les esquiven i es mostren poc o gens comunicatius, pensant, tal vegada, que som uns pesats.

Quan explicam les nostres vivències, preocupacions i necessitats? Quan estam en disposició de fer-ho. Qualsevol fet espontani que es prescriu, es bloqueja. Per tant, fer demandes continuades serà una solució intentada disfuncional que no aconseguirà el nostre objectiu. Al contrari, és més que probable que encara expressi menys del que per iniciativa personal tenia predisposició d’expressar. I si no, pensem què succeeix quan ens indiquen que ens explicaran un acudit molt graciós: el riure (efecte espontani) queda bloquejat immediatament, i segur que, en finalitzar, pensarem que l’acudit no era per tant.

Comunicació amb l’exemple

Un altre dels aspectes que cal tenir en compte és l’exemple que donam nosaltres als nostres nins pel que fa a la comunicació de vivències. És que nosaltres els explicam les nostres impressions i experiències en arribar a casa? Compartim allò que sentim i les emocions que ens ha generat? Expressar situacions que ens han desencadenat una emoció (positiva o negativa) afavoreix que ells visquin com a natural el diàleg associat a sentiments.

Per afavorir la comunicació sana entre els membres de la família, us recoman el joc de la rosa i l’espina

Per afavorir la comunicació sana entre els membres de la família, us recoman el joc de la rosa i l’espina. Per fer-lo, recoman una situació distesa, preferiblement en el sopar, en què s’afavoreix el diàleg entre els membres (sempre que la televisió no estigui encesa). Per torns, cada un dels integrants de la família, inclosos els pares o altres familiars que convisquin a la unitat (avis, per exemple), han de dir la seva rosa del dia (el moment més agradable i bonic) i la seva espina (el moment menys agradable). Potser el nostre fill ens indiqui que aquest dia no té cap espina. En aquest cas, li demanarem la seva rosa més gran i la seva rosa menys rosa, O, si no tingués cap rosa, seria la seva espina gran i la seva espineta més petita.

Quins beneficis aporta?

  • Empatia: ajudam els nostres fills a ser capaços de posar-se al lloc de l’altre a través d’un entrenament diari. Podem preguntar-los què haurien fet en aquesta situació en lloc del seu germà (per exemple), o quin consell li donarien després d’escoltar el seu testimoni. Aprofitarem també per preguntar com ha resolt una situació compartida amb nosaltres dies abans.
  • Reconeixement d’emocions: Reconèixer les emocions dels altres i les pròpies permet una millora a l’hora de gestionar-les. Saber què ens fa sentir-nos alegres, tristos o amb ira permetrà que puguem modificar-les si canviam les nostres accions.
  • Existència de diferents percepcions de la realitat: ser conscients que la percepció de la realitat és diferent en funció de la persona que viu un esdeveniment afavorirà la reducció de conflictes interpersonals. Respectar el punt de vista dels altres, tot i no compartir-lo, redueix significativament els desacords entre les persones.
  • Fluïdesa en la comunicació: l’expressió d’experiències de manera distesa, en substitució de preguntes directes, permet afavorir la fluïdesa en el diàleg i, per tant, la millora de les relacions i del vincle entre els membres del sistema familiar.
  • Positiu i negatiu, les dues cares d’una mateixa moneda: per a aquells nins que solen centrar-se en les experiències negatives i la queixa, aquesta tècnica permet atendre la part positiva. Es tracta no només de posar la lupa en allò que ens ha causat malestar, sinó també de valorar els moments bons que hem viscut durant el dia.

Treballar cada dia la comunicació, el diàleg i l’expressió emocional és un dels regals més profitosos que podem donar als nostres nins, per tal de convertir-los en adults empàtics i amb intel·ligència emocional, capaços de resoldre els seus conflictes de manera assertiva. Amb aquest joc, a poc a poc i de manera natural i senzilla, aconseguirem fites molt poderoses.

Helena Alvarado és psicòloga sanitària a l’Institut Balear de Pediatria