Inés Compte

Patis i parcs dinàmics

Es tracta d'una eina inclusiva, en què cada nen és únic, és respectat i rep suports i estratègies

Patis i parcs dinàmics / ISAAC BUJ Zoom

El temps del pati a l'escola, l'hora d'anar al parc o les festes d'aniversari són moments desitjats per a molts infants. Durant aquests moments no estructurats, els infants aprenen, comparteixen jocs, experimenten, desenvolupen les habilitats socials i la creativitat, etc. Però la realitat és que no tots els infants poden gaudir d'aquests moments. 

Per aquest motiu, Gey Lagar, especialista en trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA), el 2006, va crear el programa 'Patis i parcs dinàmics', amb el seu segell propi, i l'està fent arribar a moltes escoles i famílies de nens amb aquest trastorn.

La canalla redescobreix els jocs tradicionals i s'estimula la creativitat a través del joc

'Patis i parcs dinàmics' és un programa, una eina d'inclusió escolar mitjançant la qual el moment del pati té un sentit per a l'alumnat amb TEA, que n'esdevé partícip juntament amb tots els altres alumnes que vulguin participar en les jocs proposats. Aquest programa també es trasllada a espais comunitaris com ara els parcs infantils.

La metodologia que es fa servir s'ajusta a les necessitats de cada alumne amb TEA. Els suports visuals (pictogrames, fotografies, senyals o marques) són fonamentals per al desenvolupament del joc. El professional fa la intervenció en el temps de pati escolar en grups oberts, en què cada alumne és lliure de participar o no.

Els objectius d'aquest projecte són:

  • Promoure la inclusió dels alumnes amb TEA. 
  • Augmentar el desig i el sentit de socialització i joc.
  • Potenciar el desenvolupament de les habilitats socials, la comunicació i la motricitat.
  • Millorar el desenvolupament d'activitats funcionals davant possibles estereotips o conductes disruptives.
  • Afavorir un clima de comprensió i respecte a la diversitat.
  • Prevenir l'assetjament escolar.
  • Crear vies per a la inclusió social. 

Aquest programa va néixer enfocat a donar suport al joc per a alumnes amb TEA, però les experiències de les escoles en què s'ha implantat han fet evident que aquesta eina és beneficiosa per a tot l'alumnat en general.

Aquesta eina és beneficiosa per a tot l'alumnat en general

Mitjançant el programa 'Patis i parcs dinàmics', els alumnes en edat escolar redescobreixen els jocs tradicionals i s'estimula la creativitat a través del joc. Es tracta d'una eina inclusiva, amb la qual cada nen és únic i respectat, rep suports i estratègies i es deixa en segon pla l'ús d'aparells electrònics.

Amb aquesta eina es potencia el dret de poder gaudir d'aquest moment creant un clima de respecte a la neurodiversitat, que afavoreix la inclusió i serveix com a mesura preventiva per a l'assetjament escolar.

Els alumnes amb TEA o altres dificultats de socialització no aconsegueixen participar en l'activitat del pati sense ajuda. És per aquest motiu que aquests programes són tan importants. L'accés al joc ha de ser lliure per a tothom, no una imposició, però en els casos en què la participació no es produeix de manera natural, fan falta un seguit d'estratègies metodològiques que fan que el joc pugui ser més fluid.

Ja són moltes les escoles que han contactat amb l'equip de Gey Lagar, s'han format en el seu programa i l'han implantat als seus patis. D'aquesta manera, han aconseguit que els alumnes participin activament i que el temps de pati sigui un espai en què tots puguin accedir a un joc de qualitat i gaudir-ne.

Inés Compte és pedagoga de Creix