A.F.

Aprenentatges que poden salvar una vida

1.700 infants blanencs aprenen, mitjançant el joc, maniobres cardiopulmonars

Aprenentatges que poden salvar una vida / CORP. SALUT MARESME I SELVA Zoom

Els professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva hauran format des del 2015 un total de 1.700 infants blanencs, d’entre 6 i 9 anys, en maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP) amb el programa RCP a l’Escola, desenvolupat per l’Associació RCP a l’Escola. Una iniciativa pionera a Catalunya, i també a Espanya, ja que és el mateix personal sanitari –metges, infermers i tècnics– del servei d’emergències qui imparteix aquesta formació continuada i progressiva, que s’ajusta a les recomanacions dels organismes internacionals que regeixen l’RCP. El joc és la principal eina pedagògica que utilitzen els professionals, que enriqueixen l’aprenentatge amb la seva pròpia experiència professional. 

La iniciativa busca ensenyar als infants com actuar de forma efectiva durant els primers 5 minuts d’una aturada cardíaca

El principal objectiu de la iniciativa és ensenyar als infants a actuar de forma efectiva davant d’una situació de risc vital, especialment en el cas d’una aturada cardíaca. Els primers 5 minuts són decisius per a la supervivència de la persona afectada. Cada any moren a l’estat espanyol 30.000 persones de mort sobtada, aproximadament una persona cada 20 minuts. Precisament, el programa busca augmentar la taxa de supervivència a partir de formar els infants com una inversió de futur, i per tant, que quan arribin a l’edat adulta tinguin prou coneixements i confiança per intervenir en cas de necessitat.