Criatures  /  Família 23/01/2020

L'IBI penalitza les famílies nombroses

El 83% de les famílies nombroses de Catalunya opinen que els impostos municipals els penalitzen

A.f.
3 min
L'IBI penalitza les famílies nombroses

La Fanoc, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, denuncia que les ordenances aprovades pels municipis per a aquest 2020 han retallat les ajudes a aquest col·lectiu. En l'enquesta que l'entitat va fer entre les famílies nombroses de Catalunya de desembre a gener els preguntaven si consideraven que les noves ordenances que regulen els impostos i les taxes municipals els penalitzen perquè no tenen en compte el nombre de membres a la llar, o a l'inrevés, si consideren que tenen en compte aquesta circumstància per establir bonificacions o ajudes específiques i per tant han millorat el tracte a aquestes famílies. El resultat va ser aclaparador i el 83% es van considerar penalitzades, i trobaven que el tracte fiscal a les famílies nombroses havia empitjorat.

La majoria de respostes denunciaven que els ajuntaments han anat retallant progressivament les ajudes en introduir criteris que han anat reduint cada vegada més el nombre de beneficiaris. Els ajuntaments han fet servir per a aquest propòsit la introducció de requisits cada vegada més restrictius, reduint el valor cadastral dels habitatges i els ingressos mínims de les famílies per poder accedir a aquests beneficis.

L'impost de béns immobles (IBI) és el que més retallades ha sofert per a les famílies nombroses, que han vist desaparèixer bonificacions a les quals tenien dret, que anaven del 70% al 25%, la qual cosa suposa en molts casos pagar uns centenars més d'euros a l'any.

"Catalunya sempre havia sigut capdavantera en polítiques de suport a les famílies, i des de la crisi estem anant cap enrere a passos gegants. Els que més ho paguen són les famílies amb més càrregues, com les nombroses, que necessiten un habitatge més gran, un vehicle més gran, tenen més despesa en productes bàsics infantils, etc.", diu Raul Sanchez, director de la Fanoc.

La Fanoc recorda que en els últims informes de Foessa (Càritas) s'assenyala que les famílies nombroses són les llars amb més risc de pobresa infantil a Catalunya, molt seguides per les monoparentals. Per a l'associació de famílies nombroses, la generalització de les retallades a les bonificacions per a aquest col·lectiu en l'àmbit municipal portarà com a conseqüència un empobriment, i per tant un important augment de la despesa en ajudes socials.

La Fanoc es reunirà amb les associacions representatives dels municipis de Catalunya per demanar-los que facin una campanya pedagògica per recordar als municipis que poden fer polítiques importants d'ajuda a les famílies amb més fills en els impostos, taxes municipals i preus públics, com poden ser l'IBI, els preus de guarderies, activitats extraescolars o les taxes d'escombraries, per exemple. També els animarà a formar part de la Xarxa Europea de Municipis Family-Friendly, de la qual la Fanoc és una de les entitats impulsores, per intercanviar bones pràctiques amb altres municipis europeus.

"Emergència demogràfica"

La natalitat a Catalunya va baixar un 5,4% el 2019, segons les dades de l'Idescat, i ja té un creixement negatiu, és a dir, hi ha més morts que naixements. Per aquest motiu la Fanoc fa una crida als poders públics de Catalunya a impulsar polítiques de suport a les famílies i als que desitgin tenir fills.

"Estem en una emergència demogràfica, per la qual cosa urgeix desenvolupar polítiques familiars –diu Raul Sanchez–. A Catalunya no tenim des de fa any prou naixements per assegurar el reemplaçament generacional. Si no hi posem remei, a mitjà termini es generarà un empobriment generalitzat del país, tenint en compte, a més, l'envelliment accelerat de la població".

stats