Criatures 05/04/2019

Evitar el malbaratament alimentari als menjadors escolars

El projecte Pesa i Pensa pretén sensibilitzar els infants sobre el malbaratament alimentari

A.f.
3 min
Evitar malbaratament alimentari als menjadors escolars

Pesa i Pensa és un projecte educatiu que, impulsat per Campos Estela, vol sensibilitzar els infants sobre el malbaratament dels aliments durant l’espai de migdia a l’escola. L’objectiu se centra en canviar la mirada dels nens i nenes per tal de recuperar el valor dels aliments i prendre consciència que, si van a parar a la brossa, també es malbaraten els recursos necessaris per produir-los, transportar-los i cuinar-los. Amb la participació dels alumnes al Pesa i Pensa s’aspira a contribuir que infants i joves interioritzin un bon hàbit que els acompanyarà tota la vida i que, a més, el transmetin a les seves famílies.

El Pesa i Pensa és un dels 133 projectes recollits al pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) per reduir aquest malbaratament en totes les seves fases, incidint en tots els sectors de la cadena alimentària distribuïts per tot el territori.

Les dades recollides a través de l’aplicació web del Pesa i Pensa mostren que, des que es va posar en marxa el projecte, la reducció del malbaratament alimentari ha estat d’un 70% de mitjana als menjadors escolars que han impulsat aquest projecte educatiu entre els infants. El projecte, implantat a un total de cinc escoles el primer any, s’ha estès fins a trenta-un centres educatius de primària, vint-i-quatre a la província de Barcelona, sis a la de Girona i un a la de Lleida, gràcies a la implicació de la direcció d’escoles, AMPAs i empreses especialitzades en la gestió de menjadors escolars. Durant aquest curs es preveu que s’implanti també a cases de colònies. Actualment més de 4.000 infants estan participant en el projecte, que es desenvolupa durant el temps del migdia sota la coordinació dels monitors de menjador.

Pel que fa a la reducció en la generació de residus el Pesa i Pensa contribueix a reduir-la a la meitat, mentre que la reducció en el malbaratament d’aigua està entre el 50 i el 60%, segons les dades registrades durant l'últim curs escolar 2017-2018.

El projecte Pesa i Pensa es va iniciar el 2014 amb una prova pilot entre els mesos de gener i juny. A partir del segon mes i de manera sostinguda, la posada en marxa del projecte va aconseguir una reducció del 35% en el malbaratament alimentari.

La metodologia del projecte permet fer corresponsables els nens i nenes de decisions com ara si cal repetir un plat sencer o bé agafar més pa o més fruita. L’equip pedagògic que va posar en marxa el Pesa i Pensa considera que les experiències viscudes pels infants en primera persona, quan tenen autonomia de decisió, són una eina d’aprenentatge eficaç i perdurable en el temps que els ajudarà a tenir un consum crític dels aliments. És per això que la dinàmica es desenvolupa cada dia al llarg d’un curs i petites rotllanes d’infants de tots els cicles de primària s’impliquen de manera rotatòria per introduir les dades i aportar la seva visió i propostes, sempre guiats per un monitor del menjador escolar com a referència.

Base per a l’acció futura

Base per a l’acció futuraLes diferents actuacions del pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) serviran per incrementar el coneixement en aquest àmbit, sensibilitzar i mobilitzar tots els sectors implicats, impulsar projectes concrets per prevenir en origen el malbaratament i per aprofitar els aliments, articular òrgans de governança i definir els instruments normatius que ho facilitin. El pla pot pot convertir-se en la base per a l’acció futura a Catalunya en aquest àmbit i també una valuosa aportació al debat sobre les futures prioritats dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional que es tractarà aquest 2019.

El document pretén assolir aquestes fites a partir d’un marc de treball comú que incorpori les actuacions que es duen a terme des de tots els sectors de la cadena alimentària amb un model de governança compartida. El pla d’acció es fonamenta en els principis següents:

  • Recuperació del valor dels aliments i coneixement de la importància d’obtenir-los.
  • Enfocament integral del sistema alimentari.
  • Jerarquia de gestió de residus.
  • Sostenibilitat econòmica, ambiental i social.
  • Transparència i accés a la informació.
  • Innovació tecnològica, social, ambiental i de governança.
  • Responsabilitat compartida.
  • Economia circular.

El Pla s’ha elaborat en el marc del projecte Ecowaste4food, "Suport a la innovació ecològica per reduir el malbaratament alimentari i promoció d’una economia eficient en el consum de recursos”, un projecte europeu Interreg de quatre anys de durada (2017–2020).

stats