A.F.

La confiança de les famílies en el sistema educatiu

Presentació de la primera enquesta a famílies de l'Edubaròmetre de la Fundació Jaume Bofill

Com valoren les famílies el sistema educatiu? / XAVIER BERTRAL Zoom

La Fundació Jaume Bofill ha presentat recentment els resultats de l'enquesta a les famílies de la primera edició de l''Edubarometre.cat, per l’educació responc'. Es tracta de la primera enquesta que pregunta a les famílies sobre les seves necessitats, expectatives i visions respecte a l’educació dels seus fills i filles i sobre com ha de ser l’educació del país. En el moment actual de canvis en l’educació, cal obrir i ampliar el debat, incorporant la pluralitat i riquesa de visions dels principals actors educatius.

Les famílies fan una valoració bona de l’educació dels seus fills, en què no s’assenyalen aspectes clarament insatisfactoris o deficients. En general, la secundària és menys ben valorada.

6,2

Les famílies valoren positivament l’educació a Catalunya, amb un 6,2 sobre 10, una puntuació exactament igual a la dels docents

Fent una anàlisi de les respostes de pares i mares, i afegint-hi les dels docents (que ja s'havien estudiat en una enquesta anterior), es poden establir les conclusions següents:

  • Famílies i docents comparteixen una visió força holística de l’educació, en què competències com “saber conviure i valors”, “creativitat i esperit crític” i “motivació per aprendre” tenen una elevada importància, juntament amb “hàbits” i “formació acadèmica”.
  • La “motivació per aprendre” és un dels objectius centrals que l’escola hauria d’assolir per a totes les famílies, i és un dels que estan menys ben valorats.

El 53% de les famílies creuen que l’escola ha d’abordar prioritàriament la “motivació per aprendre” dels infants i joves

  • Les famílies perceben menys que els docents el canvi educatiu dels últims anys que estan experimentant els centres. I també el projecten menys cap al futur.
  • Totes les famílies volen més innovació, igual que els docents. El desig de més innovació és majoritari en la comunitat educativa.

Les famílies volen més innovació als centres educatius: voldrien un nivell d’innovació de 8 (sobre 10) respecte al 6,6 que perceben actualment

  • Les famílies els fills de les quals van malament en els estudis tenen una mirada més crítica sobre l’escola. Les necessitats dels seus fills no es veuen ben cobertes per l'escola, i valoren especialment malament l’atenció personalitzada, l’orientació i l’acompanyament. Són poc optimistes respecte del futur i creuen majoritàriament que tot continuarà igual.
  • La “creativitat i esperit crític” és un valor emergent, especialment valuós per les famílies amb nivell d’estudis superiors. La millora del nivell formatiu de les famílies fa preveure un creixement de l’exigència en l’assoliment de les escoles en aquest objectiu. 

La majoria de les famílies no han vist cap evolució positiva en el sistema educatiu els últims tres anys

  • Les famílies acompanyen majoritàriament l’escolaritat dels seus fills amb pràctiques quotidianes que afavoreixen l’èxit escolar. 

En marxa la segona edició

La segona edició de l’enquesta (ja en curs) vol saber com se senten d’informades les famílies respecte a com treballa pedagògicament l’escola. També si confien que l’escola pot aportar les competències en llengua anglesa que necessiten els nois i noies, i si creuen que els docents tenen el temps, el coneixement i la voluntat d’atendre les necessitats de l’alumnat. També vol saber com de fluida és la relació amb els tutors, què necessita l’escola per treure el potencial de tots els infants i quines haurien de ser les prioritats de despesa de l’administració educativa. Si hi voleu participar, podeu accedir-hi a Edubarometre.cat