A.F.

Evitar el malbaratament alimentari als menjadors escolars

El projecte Pesa i Pensa pretén sensibilitzar els infants sobre el malbaratament alimentari

Evitar malbaratament alimentari als menjadors escolars / CAMPOS ESTELA Zoom

Pesa i Pensa és un projecte educatiu que, impulsat per Campos Estela, vol sensibilitzar els infants sobre el malbaratament dels aliments durant l’espai de migdia a l’escola. L’objectiu se centra en canviar la mirada dels nens i nenes per tal de recuperar el valor dels aliments i prendre consciència que, si van a parar a la brossa, també es malbaraten els recursos necessaris per produir-los, transportar-los i cuinar-los. Amb la participació dels alumnes al Pesa i Pensa s’aspira a contribuir que infants i joves interioritzin un bon hàbit que els acompanyarà tota la vida i que, a més, el transmetin a les seves famílies.

El Pesa i Pensa és un dels 133 projectes recollits al pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020) per reduir aquest malbaratament en totes les seves fases, incidint en tots els sectors de la cadena alimentària distribuïts per tot el territori.

Les dades recollides a través de l’aplicació web del Pesa i Pensa mostren quedes que es va posar en marxa el projecte, la reducció del malbaratament alimentari ha estat d’un 70% de mitjana als menjadors escolars que han impulsat aquest projecte educatiu entre els infants. El projecte, implantat a un total de cinc escoles el primer any, s’ha estès fins a trenta-un centres educatius de primària, vint-i-quatre a la província de Barcelona, sis a la de Girona i un a la de Lleida, gràcies a la implicació de la direcció d’escoles, AMPAs i empreses especialitzades en la gestió de menjadors escolarsDurant aquest curs es preveu que s’implanti també a cases de colònies.Actualment més de 4.000 infants estan participant en el projecte, que es desenvolupa durant el temps del migdia sota la coordinació dels monitors de menjador.

Pel que fa a la reducció en la generació de residusel Pesa i Pensa contribueix a reduir-la a la meitat,mentre que la reducció en el malbaratament d’aigua està entre el 50 i el 60%, segons les dades registrades durant l'últim curs escolar 2017-2018.

El projecte Pesa i Pensa es va iniciar el 2014 amb una prova pilot entre els mesos de gener juny. A partir del segon mes i de manera sostinguda, la posada en marxa del projecte va aconseguir una reducció del 35% en el malbaratament alimentari.

La metodologia del projecte permet fer corresponsables els nens i nenes de decisions com ara si cal repetir un plat sencer o bé agafar més pa o més fruita. L’equip pedagògic que va posar en marxa el Pesa i Pensa considera que les experiències viscudes pels infants en primera persona, quan tenen autonomia de decisió, són una eina d’aprenentatge eficaç i perdurable en el temps que els ajudarà a tenir un consum crític dels aliments.És per això que la dinàmica es desenvolupa cada dia al llarg d’un curs i petites rotllanes d’infants de tots els cicles de primària s’impliquen de manera rotatòria per introduir les dades i aportar la seva visió i propostes, sempre guiats per un monitor del menjador escolar com a referència.

Base per a l’acció futura

Les diferents actuacions del pla d’acció de prevenció del malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020)serviran per incrementar el coneixement en aquest àmbit, sensibilitzar i mobilitzar tots els sectors implicats, impulsar projectes concrets per prevenir en origen el malbaratament i per aprofitar els aliments, articular òrgans de governança i definir els instruments normatius que ho facilitin.El pla pot pot convertir-se en la base per a l’acció futura a Catalunya en aquest àmbit i també una valuosa aportació al debat sobre les futures prioritats dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional que es tractarà aquest 2019.

El document pretén assolir aquestes fites a partir d’un marc de treball comú que incorpori les actuacions que es duen a terme des de tots els sectors de la cadena alimentària amb un model de governança compartida. El pla d’acció es fonamenta en els principis següents:

  • Recuperació del valor dels aliments i coneixement de la importància d’obtenir-los.

  • Enfocament integral del sistema alimentari.

  • Jerarquia de gestió de residus.

  • Sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

  • Transparència i accés a la informació.

  • Innovació tecnològica, social, ambiental i de governança.

  • Responsabilitat compartida.

  • Economia circular.

El Pla s’ha elaborat en el marc del projecte Ecowaste4food,"Suport a la innovació ecològica per reduir el malbaratament alimentari i promoció d’una economia eficient en el consum de recursos”, un projecte europeu Interreg de quatre anys de durada (2017–2020).