Criatures  /  Embaràs i criança 06/11/2021

El portament dels nadons

Aquest sistema planteja múltiples beneficis per als infants, ja que el contacte amb el cuidador és continu

3 min
El contacte físic proporciona als nadons seguretat i tranquil·litat.

Els nadons no són capaços de desplaçar-se per si mateixos i necessiten una persona que els ajudi i que estigui en contacte continu amb ells. A més, el contacte físic els proporciona seguretat i tranquil·litat. És per això que el portament és un sistema que cada vegada té més adeptes.

Si bé el portament s’ha posat de moda, és una pràctica des de fa molts anys. En totes les cultures, especialment la cultura africana, les mares porten els nadons, de manera que poden dur a terme la seva vida rutinària sense deixar d’atendre el nin. Però per què? La veritat és que el portament planteja molts beneficis tant per al nadó com per a l’adult que el porta.

Segons l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), els beneficis del portament per al nadó són:

– Menor trauma pel canvi de vida de l’úter a l’exterior.

– Afavoreix l’establiment de la lactància materna.

– Millora la seguretat i l’enllaç, ja que el contacte físic és continu.

– Disminueix el plor.

– Millora la qualitat del son.

– Afavoreix la lactància materna.

– Potencia l’aferrament segur. Els cuidadors aprenen a reconèixer els senyals del nadó de manera que en poden satisfer les necessitats.

– Major benestar físic. El portament afavoreix la regulació de la temperatura, l’optimització del consum d’oxigen i la respiració, alleuja el reflux gàstric, afavoreix l’expulsió de gasos, millora el desenvolupament de l’equilibri, disminueix l’estrès, optimitza les defenses i dona més tolerància al dolor.

– Prevé la plagiocefàlia postural.

– Protegeix el desenvolupament de l’esquena.

– Protegeix el desenvolupament dels malucs i prevé la displàsia.

Els beneficis per a l’adult que el du són els següents:

– Millora la mobilitat i l’autonomia de l’adult perquè té les mans lliures.

– Disminueix el risc de depressió postpart, en millorar l’autoestima de la mare. 

– Higiene postural. L’ús d’un portabebès ergonòmic protegeix i afavoreix la musculatura de l’esquena.

Però, alerta, cal anar amb compte amb els portabebès: ens hem d’assegurar que són ergonòmics, homologats i segurs. 

Condicions imprescindibles

– La tela ha de permetre que el nin vagi ben subjecte, ferm, donant-li suport a l’esquena. És important que el nadó no es pugui moure, encara que l’adult s’ajupi, i mai no hauria d’anar mirant cap endavant.

– L’esquena del nadó ha d’anar flexionada, seguint la seva forma natural de ce.

– Les cames del nadó hauran d’anar força obertes, en forma d’ema o en posició de granota. És important que els genolls vagin més alts que les natges i que els bebès no duguin les cames penjant.

– No l’hem de dur en vehicles o si hi ha risc de fer-nos mal.

Recomanacions

– La cara del nin ha d’estar visible i evitant que es recolzi contra el cos de l’adult.

– Hem de vigilar sovint que el nin respiri bé i que la seva postura sigui correcta.

– Haurem de fer servir un portabebès que sigui adequat per al pes i l’edat del nadó.

– Haurem de comprovar diàriament que el portabebès, la tela, les costures, etc., estan en un estat correcte.

– Si feim activitats en què hi hagi risc de caigudes, haurem d’evitar el portament.

– Haurem d’evitar cuinar durant el portament, perquè hi pot haver risc de cremades.

Una pregunta que pot sorgir una vegada tenim tota aquesta informació és: fins quan puc portar-lo? Si bé no hi ha un límit d’edat o pes per al portament, ens hem de fixar en les necessitats tant del nin com nostres. Portar un nin que ja és gran pot resultar difícil, però si s’ha portat aquest mateix nin des que va néixer, els músculs de l’esquena de l’adult s’hauran anat enfortint i acostumant a l’increment gradual del pes i llavors sí que serà una opció viable .

Però, si tenc bessons… també puc dur-los? La resposta a aquesta pregunta és sí. El portament doble serveix perquè un adult pugui portar dos nadons alhora. En aquests casos, és molt important que el pes dels dos nadons estigui distribuït i ben equilibrat i, així, sigui més senzill.

Al mercat hi ha infinitat d’opcions per a les motxilles de portament. Però aquestes no són l’única opció, també hi ha teles. Sigui quina sigui l’elecció, convé recordar que han d’estar homologades i han de ser ergonòmiques.

Si seguim totes les recomanacions i tenim en compte totes les coses que necessitam saber per dur a terme un portament segur, aquest sistema de transport es pot convertir en un favorit per a molts, ja que la llista de beneficis és molt més llarga que la d’inconvenients!

Emma Albertí és membre del Departament de xarxes socials de l’Intitut Balear de Pediatria

stats