Una família nombrosa

Marina Sancho

10 coses que mai oblidaré d'un gran llibre

Llegir el llibre 7 hábitos de la gente altamente efectiva m'ha canviat la meva perspectiva vital. M'ha enriquit considerablement i per això, en aquesta entrada, vull compartir amb vosaltres els 12 aprenentatges que he extret d'aquest llibre i que m'han marcat de manera definitiva. Gràcies, Sthephen R. Covey!

 

1. Hi ha una distància entre que es produeix un estímul i emetem la nostra resposta. Es tracta d'ampliar aquest període de temps infinitesimal per poder triar conscientment quina és la nostra resposta i reaccionar de la manera més adequada a la situació.

2.Hem de regir i organitzar tota la nostra vida entorn dels nostres valors més autèntics i arrelats en el nostre jo.

3. Per estar sans ens cal treballar amb profunditat les quatre dimensions de l'ésser humà: la espiritual, la física, la intel·lectual i els nostres vincles. Quan millorem en una àrea totes les altres es veuen automàticament influenciades. Cal dedicar temps i esforç a cadascuna d'aquestes àrees per sentir-nos equilibrats.

4. Cal saber escoltar i comprendre els demés en primer lloc per tal de poder establir relacions enriquidores. La millor manera d'influenciar els altres i intervenir en la seva conducta és estimar-los i ser feliços, ja que si els fem sentir còmodes i irradiem felicitat i benestar ens voldran imitar.

5. És necessari invertir el nostre temps i energies en establir relacions de confiança significatives amb les persones que estimem. Construir uns vincles ferms i sòlids que sentin les bases d'una relació forta i rica. És més important construir relacions sòlides i sanes amb les persones del nostre nucli familiar que intentar salvar el món.

6. És imprescindible tenir una mentalitat de l'abundància enlloc de regir-nos segons la mentalitat l'escassetat. Això vol dir que si el meu veí triomfa jo no m'he de comparar amb ell i pensar que sóc un perdedor, sinó que hi ha oportunitats d'èxit per a tothom en cada àmbit de la vida. A més, el seu benestar sempre m'acabarà beneficiant a mi, més que no pas el seu malestar.

7.És necessari mantenir una actitud positiva, de veure oportunitats d'aprenentatge en totes les situacions i intentar extreure sempre el cantó que ens beneficiï d'alguna manera de cada experiència que vivim, ens enriqueix enormement. Això s'anomena ser pro-actius.

8. Cal que siguem agents del canvi, es a dir, canviar el paradigma en que hem estat educats per a un que s'adigui amb els nostres veritables principis vitals. Fer de mur i aturar la mentalitat i costums que no són positives per a la nostra descendència però que nosaltres hem rebut (com per exemple el sentiment de culpabilitat) i dissenyar un nou sistema de creences més vàlid, efectiu i positiu per a ells, el qual incideixi directament en el seu creixement personal i equilibri enlloc de provocar la seva destrucció.

9. El canvi real de la nostra persona i del món en general procedeix de dins cap a fora, s'aconsegueix actuant sobre les arrels: els nostres pensaments, les nostres reaccions, el nostre codi de valors. Tenim a les nostres mans el poder de canviar el que vulguem gràcies a l'esforç i la constància. Som allò que pensem i sentim i podem modificar ambdues coses amb consciència i perseverança. Només ens cal proposar-nos-ho.

10. Per viure amb coherència cal encarnar els nostres valors: sentir-nos amor, generositat, alegria, paciència, saviesa... Arribar a tal fusió amb els nostres principis que ens identifiquem amb aquests. Som exactament tot el que alberguem en el nostre interior.