Una família nombrosa

Marina Sancho

L'art és molt més del que pensem

images Zoom

images

L'art ens fa viure, l'art és el motor que engega la nostra passió, l'art ens arrela a la vida mitjançant l'enamorament, l'art ens connecta al nostre veritable objectiu, l'art ens fa entendre qui som realment, l'art ens proporciona claredat, optimisme i energia vital. Sí, sí, sí tot això fa l'art i molt més. Sense art seriem com autòmats que realitzen una funció mecànicament sense bolcar la seva ànima en allò que fan. Sense art seríem mers vehicles sense conductor. Sense art no hi hauria evolució i ens estancaríem en l'univers conegut. Perquè l'art és el que ens fa entendre la realitat no com quelcom per consumir sinó quelcom que s'ha de crear i gestar des del nostre sí.

Durant molt de temps havia entès l'art com quelcom ornamental, vinculat al luxe i no a la supervivència, quelcom prescindible i allunyat de la pràctica vida quotidiana. Però no és així. L'art és el fundador de la raça humana. L'art és el fruit de la nostra capacitat creadora, és el que dóna sentit a la nostra existència. És gràcies a la nostra creativitat que hem esdevingut Homo Sapiens i queens trobemen el nostre estat actual de l'evolució. La nostra inventiva ens va conduir a descobrir el foc i utilitzar-lo per cuinar (art), a donar forma a les roques i crear eines (art), a inventar la roda i construir el mitjà de transport (art), a expressar els nostres impulsos interiors en forma de paraules mitjançant el llenguatge verbal (art), i un sens fi d'accions en que la nostra capacitat creadora és canalitzada a l'exterior. Som un producte del nostre poder creatiu. Som el resultat de la nostra creativitat.

Per aquest motiu, observar obres d'art ens connecta amb el nostre origen, el nostre centre, l'objectiu real de la nostra existència. Per aquesta raó ens fa sentir tan bé donar forma a la nostra creativitat mitjançant qualsevol activitat com cosir, pintar, cantar, ballar, cuidar un jardí, escriure poesia o cuinar una barra de pa. Posar en ús el potencial que conforma la nostra essència dóna sentit a aquesta mateixa, ens nodreix i expandeix el nostre potencial. L'art és una part inherent a la nostra forma de ser. És en realitat la nostra forma de ser.