Criatures 12/03/2018

Estratègies d'aprenentatge basades en l'evidència

Institut Trivium
3 min
Estratègies d'aprenentatge basades en l'evidència

BarcelonaHi ha un mantra recurrent en el professorat que més o menys diu així: "Si la primera vegada que se li demana a un alumne que realment pensi i apliqui el contingut après és el dia de l'examen, ambdós hem fracassat". Si a aquest plantejament li sumem un dels grans cavalls de batalla de l'aprenentatge a la Secundària, com és la falta d'hàbits d'estudi, ens trobem davant d'una horda que s'acosta cap a nosaltres on les estratègies d'aprenentatge hauran de ser l'arma que necessitem emprar; l'adquisició d'aquestes estratègies permetrà formar alumnes autònoms en el seu procés d'aprenentatge dins i fora de l'aula.

Val a dir que l'aprenentatge requereix esforç, genera cognició i crea pensament. Des de la nostra posició hem d'assegurar que oferim als nostres alumnes oportunitats per demostrar el que van assolint. Existeixen moltes formes d'aconseguir aquest objectiu: els mètodes emprats poden ser tradicionals, com el llapis o el paper, o més moderns com la pantalla i d'altres de tipus manipulatius.

En aquesta línia, us volem presentar estratègies d'aprenentatge que s'adapten a la majoria d'entorns, assignatures, nivells i habilitats de l'estudiant. Diferents articles publicats a Learning Scientist i Edutopia corroboren que hi ha estratègies basades en l'evidència científica que ens ajuden a tenir una pràctica més eficient, que optimitza el procés d'estudi i, en conseqüència, l'aprenentatge. Us en presentem algunes.

CLASSIFICACIÓ I RECUPERACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El push

Si tenim en compte que la utilització d'un gràfic, taula o esquema pot ajudar a organitzar la informació per accedir al seu processament, una forma de classificar i recuperar la informació a assimilar seria fer omplir una taula o un esquema als alumnes, amb tot allò que saben, sense mirar els apunts, amb un color (1). Després, amb un altre color (2), amplien la informació que falta a partir dels seus propis apunts. I per acabar, amb un color (3) completen si cal a partir del llibre, del dossier o dels companys. Com més text amb el color (1) tinguin, més aspectes voldrà dir que coneixen del tema. Aquesta taula és important conservar-la per tal de poder repetir-la a casa. Són activitats que han de tenir una durada d'uns 5-15 minuts. Es pot anar repetint durant l'estudi del tema i els alumnes aniran veient com cada cop el color (1) va en augment. Això els ajudarà a veure la seva evolució.

Posar-se a prova

Com demostrar l'efectivitat d'estudiar dies abans de l'examen de forma organitzada i espaiada i no durant llargues hores d'estudi la nit abans? Primer hem de reconèixer que és més fàcil predicar aquesta afirmació que posar-la en pràctica, i sobretot amb adolescents.

La que presentem a continuació és una estratègia senzilla i molt poderosa, que pretén recuperar la informació de la memòria. És una activitat que es pot plantejar tant a l'inici de la classe com al final, i que serveix com a mètode eficient per avaluar el propi aprenentatge. El resultat de l'activitat els ha de dur a la reflexió que els porti a una revisió del contingut. D'aquesta manera, el dia de l'examen no serà la primera vegada que s'enfrontin a una pregunta o situació que han de respondre.

L'objectiu ha de ser posar els alumnes davant de preguntes o situacions que han de respondre en un primer moment sense el suport de material, només utilitzant la seva memòria. Un cop contestades les preguntes, es poden contrastar les opinions pròpies amb les dels companys per tal d'estimular una conversa sobre el tema. Seguidament, buscar l'autocorrecció amb els dossier, el llibre, etc., i observant els resultats, fer la reflexió sobre què he fet bé i què podria millorar per preparar-me davant d'una prova o situació com aquesta.

CONCLUSIÓ

Hi ha estratègies que podem ensenyar als nostres alumnes que impacten de forma positiva en el seu aprenentatge. Algunes d'elles donen resultats a llarg termini i potser necessitem setmanes o mesos per veure'ls. Ho haurem de tenir en compte de cara a les expectatives, perquè tant els pares com els estudiants de Secundària moltes vegades volen obtenir resultats de forma immediata. I val a dir que els estudiants necessiten saber com utilitzar les estratègies d'aprenentatge i per què són efectives: un cop compreses, és més fàcil que les apliquin i millorin els seus hàbits d'estudi.

L'ús d'estratègies fa que els alumnes redueixin la seva ansietat davant els exàmens i les avaluacions. Accepten molt millor les respostes incorrectes perquè entenen que forma part del procés d'aprenentatge i això els ajuda a tenir una visió real del seu progrés.

stats