Som la llet

Alba Padró i Arocas

El tel curt de la llengua (II)

Segona part, la visió d'una logopèda.

Quan veiem com assessores una criatura amb un tel curt hem de recordar a la família que el tel no només ocasiona problemes de lactància. Aquí teniu una llista de les problemàtiques que poden afectar als nens amb un tel lingual massa curt. Tant quan són petits, infants o fins i tot adults.

Incapacitat per agafar-se al pit

Escàs augment de pes

Regurgitacions

Mal oclusió

Apnees

-itis

Dificultats en la pronunciació

Dificultats socials

Per aquells que ens acusen de catastofistes. Els que ens diuen que això del tel no té importància. Us presento la visió d'una logopèda. Isabel Domènech ens parla dels tels des de el seu punt de vista profesional.

"En ocasions els/les logopedes hem de reeducar l’articulació d’un fonema principalment r, R, t, d, l en un nen/a que presenta una dislàlia evident. Quan fem l’exploració miofuncional ens trobem amb un problema anatòmic que dificulta l’elevació lingual: el frenet. El moviment està limitat, no hi ha flexibilitat, la llengua presenta un estat hipotònic avançat,

un paladar ogival i en ocasions s’associa també a deglució atípica per mala actuació de la llengua en el procés de mastegar i empassar.

Per tant abans de corregir la funció articulatòria hem de corregir la forma. S’han d’alliberar les estructures anatòmiques que la dificultin. El nen no podrà presentar bona competència lingual degut a que el frenet li impedeix fer el moviments deglutoris i posicionament articulatori correctes.

Per tant és aconsellable fer una valoració funcional i en ocasions es requereix la frenetomia per poder reeducar el moviment i posicionament correcte de la llengua i així iniciar una reeducació deglutòria i articulatòria satisfactòria corregint així la dislàlia( en el cas que sigui unadislàlia causada per un tel)que presenta la seva parla"

Isabel Domènech Bartrolí

Pedagoga (especialitat Orientació Escolar)

Logopeda Col. 957

Treballa en educació infantil i en reeducacions logopèdiques i pedagògiques.