Som la llet

Alba Padró i Arocas

112 dies després (I)

Cal tornar a la feina. Aquesta separació pot ser un moment crític per a la lactància. Però cada vegada hi ha més mares que alleten i treballen. Treballar i alletar és possible, només cal tenir les coses clares i preparades.

La llei reconeix un permís per baixa maternal de 16 setmanes ininterrompudes. OMS-UNICEF, AEP1 i AAP2 recomanen la lactància materna exclusiva fins els 6 mesos (24 setmanes)

No cal ser molt llest per veure que aquí hi ha un problema de dates. Què fem durant aquestessetmanes!??

Tot i que cada vegada hi ha més iniciatives per aconseguir ampliar la baixa maternal als 6 mesos, cal ser realista i oferir solucions a les mares que hauran d’incorporar-se de manera immediata a la feina i volen seguir alletant als seus fills.

Alletar i treballar normalment és possible, de totes maneres a vegades hi ha torns impossibles on cal intentar demanar la baixa per risc de la lactància:

http://www.seg-social.es/Internet_1/TramitesyGestiones/PrestaciondeRiesgod51461/index.htm

Parlem de com organitzar-se si no hi ha més remei que tornar a la feina i deixar la criatura i la lactància interrompuda durant unes hores. La base de l'èxit com sempre és la informació adequada i la seguretat en aconseguir-ho.

Ens cal valorar:

1-Edat de la criatura:

Els nens menors de 4 mesos haurien de prendre només llet. Per tant cal llet materna o artificial, en el cas que la dona no pugui o vulguitreure's llet.

Si el nen té 4 mesos la primera opció és donar llet materna extreta. En el cas que la mare no es vulgui/pugui extreure llet a la feina es pot iniciar abans l’alimentació complementaria. D’aquesta manera la mare només dóna pit quan és amb la criatura, i en la seva absència aliments adequats.

Si el nen té 6 mesos o més és pot donar llet materna, llet artificial en el cas que la mare no es vulgui/pugui extreure llet. O alimentació complementària adequada quan la mare no és a casa.

EDAT DE LA CRIATURA

menys de 4 mesos

4 mesos

6 mesos

1a opció

Llet materna

Llet materna

Llet materna

2a opció

Llet artificial

Alim. Complementaria

Alim.

Complementaria

3a opció

X

Llet artificial

X

2-Les hores que la mare serà fora de casa:

No es qüestió de comptar les hores que la mare treballa, sinó el temps real que està fora de casa. És a dir, des que surt per la porta fins que torna a entrar. El temps que triga en realitzar els desplaçaments també cal tenir-lo clar, moltes vegades cal sumar una horeta ben bona a les hores de feina.

Fins que el nadó tingui 9 mesos totes les mares disposen d'una hora (o dues mitges hores en el cas de voler-ho fer a l'entrar o sortir de la feina) de permís, amb sou, durant la jornada laboral que es pot utilitzar per alletar directament o per a extreure la llet.

També si la mare viu a prop de la feina i té temps i ganes algú li pot portar a la criatura a la feina per així donar-li el pit directament.

3-Qui és farà càrrec de la criatura:

No és el mateix que la criatura estigui a casa que a la llar d’infants. Si és a casa i se’n fa càrrec el pare o un familiar és més fàcil adaptar-se a les necessitat del nen.

En el cas de les llars d’infants encara ara hi ha, a vegades, certes dificultats per poder portar la llet materna al centre. Hi ha una norma interna en molts centres que prohibeix l’entrada d’aliments portats pels pares. D’aquesta manera s’asseguren que no hi haurà problemes de contaminació alimentaria.

El desconeixement de com manipular la llet materna porta a pensar que és tracta d’un líquid biològic perillós amb molt risc de manipulació i contaminació. Vaja, una mena de bomba química (santa paciència)

La Generalitat va crear aquest fulletó per informar als professionals de les escoles bressol:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/folletoalletament2007.pdf

Seria ideal poder començar a fer un mes abans de començar a treballar un mica de rebost. Tenir una quantitat de llet congelada ofereix tranquil·litat, és una mena de salvavides per si tenim un desgavell a la feina o aquell dia no tenim temps de extreure llet.

Dubtes?Preguntes??

1 Associación Española de Pediatría

http://www.aeped.es/lactanciamaterna/

2 Acadèmia Americana de Pediatria.

http://www.aap.org/