Personetes Creatives

Enric Bastardas

Les llenties...

Amb aquest inici, em puc imaginar força gent el que pensa: Blog de nens + llenties = combinació explosiva. Doncs no!

image Zoom

image