Personetes Creatives

Enric Bastardas

Les Personetes Habilidoses...

Tots els que teniu fills i/o filles haureu detectat que tenen unes habilitats característiques pròpies i definides. Jo també...i a més a més, els n'hi van sortint de noves...molt útils...o no...

Habilitats Zoom

Habilitats