Personetes Creatives

Enric Bastardas

Moments...

…d’aquells que compensen. Els famosos “compensen” treuen el cap…i val la pena retenir-los…Em sembla que em crearé una carpeta al cervell de: Moments que compensen/Martí i una altra de Moments que compensen/Nil…

Moments Zoom

Moments