Criatures 13/05/2011

Gardner i les 8 intel·ligències

3 min

Fa pocs dies ens assabentàvem que li han concedit el premi "Príncipe de Asturias" en Ciències Socials 2011 a Howard Gardner. En Gardner és un psicòleg de gran repercussió en el món científic per la seva aportació en el camp de la intel·ligència. Fins fa 28 anys només es considerava que les persones eren intel·ligents si destacaven en matemàtiques o lingüística. Hi havia test psicotècnics que només mitjançant proves numèriques o lògiques sentenciaven als escolars com "tontos"o "llestos". El més curiós del cas, però és que en el grupet dels "tontos" (i perdó per l'expressió) hi havia grans atletes, artistes, actors, comunicadors... L'any 1983 en Gardner va redefinir el concepte d'intel·ligència. La primera novetat va ser entendre-la com unacapacitat, el que permet que sigui dinàmica i modificable amb el temps. La segona fer-hoen base a tres conceptes: capacitat de resoldre problemes reals, capacitat de crear productes efectius i potencial per trobar o crear nous problemes. D'aquest paradigma es van desenvolupar la teoria d'intel·ligències múltiples. El que ve a dir és que hi ha tipus diferents d'intel·ligència i que cada persona pot destacar més en unes o altres. Fins ara se n'han definit 8: 1.Visual-Espacial: tenen capacitat per representar i percebre el món de manera exacta. Els nens amb aquesta intel·ligència destacada aprenen millor amb imatges, tenen una gran facilitat per dibuixar i pintar. 2. Verbal-lingüística: pensen en paraules, tenen gran capacitat de comunicar-se oralment o per escrit. Tenen un vocabulari extens i ric i són bons en ortografia. 3. Naturalista: gaudeixen dels animals i la natura. Aprenen mitjançant la classificació i l'odre i tenen una capacitat increïble d'observació. 4. Lògica matemàtica: tenen un pensament abstracte, són bons resolent problemes numèrics i que requereixen de raonament lògic. 5. Interpersonal: són persones amb facilitat per ser líders, guiar els seus companys per a resoldre un problema comú. Tenen facilitat per fer i mantenir amistats. 6. Intrapersonal: solen ser introspectius i solitaris. Tenen una gran capacitat de reflexió i d'auto-coneixement. 7. Corporal: són actius, es comuniquem mitjançant el seu cos i el moviment. Són grans ballarins iesportistes. Tenen una gran capacitat de coordinació. 8. Musical: gaudeixen de la música els sons, tenen una especial sensibilitat per entendre el llenguatge musical.

Segur que a mesura que llegíem aquestes descripcions ens venien al cap algunes persones que encaixaven perfectament amb el perfil i d'igual manera pot passar amb els nostres fills. Potser als nostres petits no els agrada resoldre problemes de matemàtiques o llegir però són molts bons jugant a futbol o pintant. No vol dir que siguin menys intel·ligents o que no puguin ser persones d'èxit a la vida, tot el contrari. El nostre sistema educatiu està molt enfocat en "potenciar" certs tipus d'intel·ligències i deixa gairebé oblidades unes altres. És un problema que com a pares pot preocupar-nos i que avui per avui té difícil solució, però el que podem fer per els nostres fills és valorar-los pel que són. Emfatitzar en aquelles coses que se li donen bé, positivitzar-ho i sobretot entendre'ls.

stats