Pedra, paper, tisora

Meritxell Almirall López

Què significa aquest dibuix?

[youtube Zah7Ss31W5Y]

En algunes ocasions haureu escoltat que a través dels dibuixos que fan els nens es poden deduir molts pensaments interiors i part del seu estat emocional. De fet hi ha nombrosos test prospectius que plantegen a les criatures l'opció de fer un traçat amb unes senzilles pautes: dibuixa una casa, la teva família, un arbre... A partir d'aleshores es tracta de que el nen deixi anar la seva imaginació i que nosaltres ens limitem a obervar, sense jutjar ni guiar massa el que fa. Un cop acaba, podem demanar-li que ens expliqui que hi ha dibuixat. De segur que ens sorprenre'm.

family Zoom

family

Avui, com a curiositat, donar-vos quatre pistes de com "interpretar" els dibuixos dels vostres fills. Degut a l'amplitud de figures que es poden fer, començarem per el dibuix de la familia.

Anàlisis del grup familiar

Tamany: Es refereix a l'espai que ocupa el dibuix dins del paper. La grandària pot classificar-se en: Molt gran, gran, mitjà, petit o molt petit. Les grandàries grans es relacionen amb caràcters extrovertits, sentiments de seguretat i confiança en un mateix. Expressa la sensació de poder fer front als reptes externs. No obstant això, dibuixos grans amb traços impulsius, formes molt distorsionades o extravagants poden ser indicadores d'excés de vanitat o menyspreu dels altres. Per la seva banda els dibuixos petits o molt petits, especialment, quan apareixen en un racó de la fulla, denoten sentiments d'indefensió, desvaloració, retraïment, neguit, temor cap a l'exterior, desconfiança, timidesa. En casos extrems, possibilitat de trastorns emocionals, depressió, ansietat.

Ordre d’aparició dels personatges: Generalment, el personatge pintat en primer lloc és el d'admiració i identificació del nen. Sol ser la figura amb major vincle afectiu (normalment la mare). Per això és molt important estar pendent de l'ordre cronològic en el qual es van dibuixant els diferents personatges. Quan algun d'ells és dibuixat allunyat del grup pot significar desig d'apartar-lo o allunyar-se d'ell. Pot ser que li tingui cert temor o que simplement li tingui gelosia (germà). De vegades ocorre que és el propi nen qui es pinta allunyat del grup. En aquestes ocasions podem sospitar que es produeixen certs conflictes dins de la família i que el nen pren una distància prudencial. Quan el nen es dibuixa a si mateix en primer lloc: s'associa a cert egocentrisme, dependència, necessitat de ser tingut en compte, por a la separació (necessita assegurar la seva proximitat a la família).

nenpinta Zoom

nenpinta

Elements alients a la família: En alguns dels dibuixos poden aparèixer animals, objectes o altres elements. Cal interpretar totes aquestes claus en funció del dibuix en el seu conjunt. Un excés d'elements aliens a la família pot relacionar-se amb un patró cognitiu amb dificultats per centrar-se en el fonamental (distracció, dificultat de síntesi, pensament peculiar...), però també, poden proporcionar-nos pistes substancials sobre com veuen i senten els nens cada membre de la família. Si cada familiar es mostra ocupant-se de determinades activitats personals, és possible falta de comunicació amb el nen per part d’aquesta persona. Quan veiem intercalats gossos o animals domèstics entre el propi nen i altres personatges de la família pot assenyalar-nos distanciament afectiu. El pare que és dibuixat en un plànol superior (per sobre del sòl) o proper als núvols significa distanciament físic i/o afectiu (potser el pare ha estat treballant durant llargs temps). Els nens poden expressar així el seu sentiment d'angoixa per la separació física i ho situen en un pla dificilmente assolible. Són també habituals la presència d'elements meteorològics (sol, núvols, pluja, etc..). El seu significat ha de buscar-se també segons les claus de tot el dibuix. El sol, especialment quan es mostra somrient, sol expressar felicitat, alegria, estat d'ànim positiu, ganes de comunicar-se, sociabilitat. Alguns autors identifiquen el sol com a símbol o representació del pare (font de llum, protecció, vida...). Per la seva banda la pluja, tempestes, es relacionen amb l'expressió inconscient de certs temors o pors.

Aquestes són només algunes suggerències d'interpretació per fer-ho de manera casolana, però si en voleu saber més coses només cal que pregunteu... Així doncs, la manualitat que us proposo té a veure amb la creativitat plàstica: com pintar amb els dits, de ben segur que els encanta la idea, dibuixin el que dibuixin...