L'apunt docent

Jordi Roca i Font

Normalització vs segregació

El problema de fons del tema de la immersió lingüística és de concepció de la societat a nivell lingüístic: mentre a Catalunya s'entén la immersió com a un mecanisme imprescindible per arribar a la plena normalització de la llengua originària del país sense renunciar a la llengua castellana, els contraris a aquest model entenen la immersió com a un mecanisme del NAZIonalisme (que en diuen) per imposar la llengua catalana i aparcar la llengua castellana de la societat catalana.

Resumint: els partidaris de la immersió volem que tots els alumnes escolaritzats a Catalunya siguin competents en -almenys- les dues llengües oficials i els contraris volen que tots els alumnes siguin competents en castellà i els que vulguin també ho puguin ser en català. Per tant, als contraris a la immersió no els preocupa que a Catalunya hi pugui haver alumnes que en acabar l'escolarització no dominin la llengua catalana, els preocupa que no dominin la llengua que actualment, amb dades a les mans, dominen més catalans i està en expansió a nivell mundial.

Zoom

Quina societat volem a nivell lingüístic? No és més normal demanar una societat almenys bilingüe per garantir la igualtat d'oportunitats de tots els catalans sense tenir en compte el seu origen, llengua o condició social? Quin sentit té demanar la llengua vehicular en castellà quan és demostrable que en aquest supòsit la llengua catalana no aconseguiria la plena normalització? Quin tipus de pares voldrien que els seus fills fossin monolingües quan fàcilment poden ser bilingües? Tot plegat és molt trist.

Wert, com a bon manipulador, juga a a utilitzar la paraula "libertad" a les primeres de canvi i posa els exemples dels models basc i gallec on les llengües vehiculars es poden triar amb "libertad". El que no diu Wert, és clar, és que a Euskadi i a Galícia hi ha models que no garanteixen que els alumnes escolaritzats allà acabin sent perfectament bilingües en llengua castellana i la llengua diguem-ne regional; és un tema, com deia anteriorment, de concepció de la societat a nivell lingüístic. I el trampós Wert, és clar, tampoc parla dels alumnes que en una comunitat governada pels seus no tenen la "libertad" d'escollir llengua vehicular, en aquest cas en valencià al País Valencià, sí, al País Valencià.

Apunts relacionats: busqueu l'etiqueta "immersió", n'hi ha un munt.