L'apunt docent

Jordi Roca i Font

Noms d'alumnes (1a part)

Dels actors sempre he admirat la capacitat que tenen per aprendre de memòria el text de les obres, és sorprenent la quantitat de frases que són capaços de memoritzar per deixar-les anar cada una en un context concret de l'obra. Amb un amic actor li'n parlava i simplement em deia que és part de la seva feina i em recordava que jo com a mestre també necessitava recordar el nom de tots alumnes, cert.

No he comptat quants noms m'he d'aprendre però crec que faig classe a cap a tres-cents alumnes de P3 a 4t de primària i en poc temps me'ls he d'aprendre tots. De tècniques per aprendre noms n'hi ha unes quantes però falta que aparegui Mr. Murphy a tocar el que no sona per aixafar la guitarra a totes les teories nomenclaturàstiques existents i per existir per acabar dient-li a un nano:

- Eh, tu!

Per esperar, com no, que et contesti:

- Eh, que tinc un nom.