La convivència, un trencaclosques

Victòria Cardona

Una autoritat respectuosa...

Zoom

"La llibertat, com la vida, només la mereix qui sap conquerir-la cada dia".

J. W. Goethe

Avui hem de buscar una autoritat més pensada i de sentit comú; no l’autoritat de dècades passades, sinó la que s’adreça al fill com una persona respectable per ajudar-lo a ser lliure i autònom. Tal com hem fet nosaltres, els infants han d’aprendre a adaptar-se a unes regles indispensables en una societat civilitzada, on el respecte és una norma de conducta fonamental per a la bona convivència.

Haurà de ser una autoritat reflexionada i acordada entre pare i mare que es visualitzarà en un ordre, amb pautes i límits coherents amb el que es pensa, es diu i es viu. Un ordre adaptable a circumstàncies diferents, no solament per les etapes de creixement dels fills sinó pel moviment que té la vida mateixa, que és dinàmica i mai estàtica.

Posem-nos doncs a esbrinar com ens ho podem manegar per fer que la nostra autoritat ajudi els nostres fills i no retalli ni la llibertat ni l’estima que els volem donar. I així podrem intentar de resoldre els dilemes educatius a casa nostra amb èxit.

Hem de conquerir cada dia la nostra llibertat i ensenyar-la a conquerir als nostres fills amb una autoritat respectuosa amb les seves iniciatives i el desenvolupament de la seva autonomia.