Canvia el xip

Jordi Sasot

Generació 'like'

És ben sabuda tan la importància com la influència que tenen les diferents xarxes socials en els adolescents i joves de la nostra societat. En l'actualitat, Facebook i Instagram són dos dels millors exemples.

Avui dia qualsevol adolescent pot penjar què fa a cada instant i obté un cert reconeixement a les xarxes socials a través dels comentaris i dels likes. Un dia, a consulta, una noia em va dir que la popularitat a la seva escola es mesura, per part dels alumnes, en la quantitat d'amistats i likes que tenen a les xarxes socials. Com major és aquest nombre més popular pots arribar a ser. L'objectiu d'aquests adolescents, per tant, és publicar coses per tenir com més likes i comentaris millor. És a dir, ens trobem davant del que podem anomenar com la generació 'like'.

I el què ens qüestionem és el següent. Què emmascara la cerca dels likes quan pengem una fotografia, una frase, una selfie, un comentari o un vídeo a qualsevol de les xarxes socials? Més enllà del reconeixement per parts dels altres hi ha un component narcisista de la personalitat. I això què significa?

Entre d'altres coses es tracta de la necessitat de veure's important i de ser admirat pels altres. Això comporta la visió, per parts dels altres, d'una persona amb una bona autoestima i amb seguretat de si mateixa. Una persona que sap què vol i com aconseguir-ho. Més lluny de la realitat, el que s'està camuflant amb aquest tipus de comportament són mancances en la seva autoestima, i un estat d'inseguretat i desvalorització. Per aquest motiu necessiten ensenyar a la resta del món que fan, com són i que els hi agrada. És per això que la seva imatge física i el seu comportament social es basa en l'exhibició a les xarxes per buscar els likes necessaris que faran apujar la seva autoestima, és a dir, valorar-se i agradar-se més.

A més, també cal tenir en compte que a l'hora de mostrar-se al món qualsevol tipus de comentari rebut que no els hi agrada o el simple fet que no obtingui tants likes com s'esperava pot conduir a estats de frustració difícils de gestionar. Conflictes entre adolescents basats en l'enveja perquè l'altra té més seguidors a les xarxes socials o bé perquè obté més likes amb les seves publicacions són el pa de cada dia entre els adolescents 2.0.

I això com es pot gestionar? Evidentment cal tenir en compte fins a quin punt aquests adolescents usen les xarxes socials per aquest fi. En primer lloc, cal ensenyar als joves el bon ús d'aquest tipus de tecnologia i, evidentment, han d'aprendre a que el seu nivell d'autoestima, reconeixement personal i valoració de si mateixos no ha d'anar en funció dels comentaris i likes que obtenen a les xarxes socials. Cal ensenyar-los, per tant, a diferenciar la vida quotidiana de la vida creada per mitjà de les noves tecnologies.

També és adient demanar opinió a un professional perquè pugui valorar la situació i si cal donar eines i estratègies necessàries per tal que aquests adolescents millorin el seu autoconeixement, autoconsciència i autoestima, així com educar-los en habilitats socials perquè estiguin més a gust amb si mateixos.