Canvia el xip

Jordi Sasot

Brot psicòtic: Pròdroms

En els darrers dies està en boca de tothom el tràgic, i horrible, esdeveniment succeït al IES Joan Fuster de Barcelona. On un noi de 13 anys va atacar a diversos professors i alumnes, causant la mort, de forma tràgica, d'un dels mestres. S'ha publicat en diversos mitjans que aquest noi ha patit un brot psicòtic. No ens centrarem en explicar què és un brot psicòtic sinó que parlarem del que anomenen els pròdroms d'un brot psicòtic o de la psicosis. I això què és?

Els pròdroms són els símptomes inicials que precedeixen a la aparició i desenvolupament d'una malaltia o trastorn. En el cas que ens ocupa serien aquelles manifestacions clíniques que sobresurten de l'estat habitual d'aquella persona. Hi ha diversos models sobre els pròdroms. Els quals inclouen disminució de la concentració i l'atenció, estat d'ànim depressiu, reducció del impuls i la motivació, ansietat, trastorns del son, aïllament social, pors, disminució de l'energia, desconfiança, irritabilitat, hipersensibilitat, deteriorament en el funcionament i el compliment de rols, bloqueigs del pensament, pèrdua de la capacitat d'abstracció, excessiva preocupació, inquietud pèrdua de la sensació de familiaritat, tendència a capficar-se, dificultats per entendre l'entorn. També cal tenir en compte com a precursor d'un brot psicòtic el pensament màgic i les alteracions perceptives. És a dir, pensaments sense cap fonament raonat i lògic, i al·lucinacions auditives i visuals, respectivament.

I com es pot identificar i tractar? Cal destacar que serà necessari en el tractament, en la major part dels casos, un suport farmacològic per poder tranquil·litzar i reduir alguns dels símptomes que presenta aquesta persona. També caldrà fer un tractament psicològic individual on incloure un treball tan a nivell cognitiu com psicosocial, així com també una intervenció familiar. Amb això s'intentarà desgranar els possibles pensaments paranoides i les distorsiones cognitives, i de la realitat, així com intentar donar eines per gestionar la simptomatologia present.

És important, per tant, per fer una prevenció demanar opinió als professionals corresponents davant de qualsevol comportament estrany o de símptomes que es poden considerar com anormals.