Canvia el xip

Jordi Sasot

Addicció blanca

Actualment, a les consultes dels psiquiatres i els psicòlegs, hi ha un augment del nombre de nois i noies amb patologia compatible amb l’addicció blanca. Què és? Es tracta d’un ús excessiu, sense control i patològic de la connexió a Internet. És a dir, l’addicció a Internet. Avui en dia és més freqüent degut a la gran facilitat que es té per connectar-se a la xarxa. És a dir, Internet les 24 hores a tocar de la mà gràcies als smartphones.

Per fer-se una idea de què significa l’addicció blanca volem recordar les paraules, que foren publicades fa pocs dies en un mitjà de comunicació, del director d’una clínica de desintoxicació de València. Aquest psiquiatra associava la consulta abusiva de xarxes socials com Facebook, Twitter o WhatsApp amb la mateixa reacció cerebral davant del consum de drogues com, per exemple, l’alcohol, la cocaïna o el cànnabis.

I quins símptomes manifesten les persones amb aquesta addicció? Nerviosisme, por, ansietat o preocupació que interfereixen en les seves activitats quotidianes. Quan parlem de dependència d’Internet fem referència al fet que aquella persona té una vida social virtual més rica que en la realitat. És a dir, és la suma de passar moltes hores connectat a Internet i tenir poques interaccions socials amb familiars i amics. A més, el primer que fa al llevar-se i el darrer que fa abans d’anar a dormir és estar connectat a la xarxa.

En aquest sentit, els següents punts ens seran útils a l’hora de detectar aquesta conducta:

  • Aparca la seva vida social, sobretot la familiar.
  • Es mostra molt irritable quan se li interromp o se li nega l’accés a Internet.
  • S’angoixa o està inquiet quan no es connecta a Internet.
  • Pensa en connectar-se a Internet mentre fa altres activitats.
  • Menteix sobre quant temps que està connectat.
  • Dorm menys, és a dir, segueix connectat a Internet fins a altes hores de la nit.
  • Abandona les seves obligacions i deixa de banda les seves aficions.
  • Baixa el seu rendiment acadèmic o laboral.
  • No té cura de la seva salut. Si menja, molts cops ho fa davant l’ordinador.
  • En ocasions hi ha alteracions físiques degut a l’excés d’hores connectat: ulls secs, mal de cap i d’esquena, dolor articular als canells o cames fluixes.

Com es pot tractar aquesta addicció? Tenint uns hàbits d’higiene d’ús. I això què vol dir? Seguir una sèrie de pautes: desconnectar Internet durant la nit; quan estem amb més gent, ja siguin amics, familiars o companys de feina, prescindir del mòbil; potenciar un contacte familiar i social adient. En definitiva, aprendre a fer un bon ús d’Internet. El problema no rau en la tecnologia sinó l’ús que en fem d’ella.