Cristina Serret

Les professions del teatre

En una obra de teatre hi intervenen moltes persones. Des de la platea els espectadors només veiem els actors, però mentre ells estan en escena una colla de professionals també treballen perquè la funció surti perfecta. Avui t’expliquem qui són i què fan alguns d’aquests treballadors ‘invisibles’ del teatre

Les professions del teatre / MARTA CAYUELA Zoom

Qui mou el decorat?

Les tramoies són els mecanismes que es fan servir per canviar els decorats. La persona encarregada de manejar-les es diu tramoista o maquinista. Ell també posa i treu d’escena l’ attrezzo o material necessari per fer la representació teatral. En canvi, el responsable de la cura d’aquest material s’anomena attrezzista.

Qui s’encarrega del vestuari?

La persona que dissenya el vestuari dels personatges es diu figurinista. Després un modista s’encarrega de confeccionar els vestits. Finalment, el sastre és el responsable que la roba estigui sempre a punt, i s’encarrega de reparar-la si es malmet i de vestir els actors si necessiten ajuda.

May I help you?

If you can’t find your seats on the main floor of the theatre you can ask the ushers. They will direct you politely to your seat.

Qui transforma els actors en altres persones?

La majoria d’actors professionals es maquillen i es pentinen sols, però quan s’han de transformar molt els ajuden els maquilladors i els perruquers professionals.

The invisible whisperer

Some time ago all theatres had a prompter. A professional who whispered to the actors when they forgot their lines.

Qui encén els focus?

Dissenyar la il·luminació d’una obra de teatre és una feina artística, i recau en l’il·luminador o il·luminotècnic. Quan l’obra està en marxa, és el tècnic de llum el que s’encarrega de fer funcionar aquesta il·luminació. Amb el so passa el mateix: el dissenyador de so decideix com serà, i és el tècnic el que fa funcionar els aparells durant la representació.