Tribuna Oberta
Jesús Blanquet

Els pros i contres d’internet que els joves han de conèixer

És important que infants i joves coneguin bé internet perquè en facin un ús correcte

Internet obre tot un món de possibilitats, però també de perills / GETTY Zoom

Un dels avenços tecnològics que més impacte van tenir en la societat al segle XX va ser l'aparició d'internet i les tecnologies digitals. La seva influència segueix vigent en els nostres dies per la immediatesa de transmetre la informació, com ho evidencia la gran quantitat de transformacions que aquesta tecnologia ha provocat al món empresarial i a l'àmbit privat.

Les grans facilitats de globalització que ofereix aquesta nova tecnologia han revolucionat el camp de la relació i de la comunicació personal, el de les empreses, el món laboral, la cultura, els mitjans de comunicació, la ràdio, la televisió, el telèfon, etc.

Com en cada nou avenç d'utilització massiva, una simple anàlisi del seu funcionament deixa entreveure, d'una banda, avantatges tan interessants com rendibles que ens fan més fàcil el treball i més agradable i ràpida la comunicació; però, de l'altra, també presenta inconvenients que poden crear greus problemes. És convenient, doncs, que els nostres fills i alumnes coneguin els pros i contres d'internet perquè en facin un ús correcte. 

Internet ens ofereix molts avantatges...

 • És una font inesgotable de tot tipus d'informacions que es poden localitzar de forma ràpida. Les informacions consultades permeten ser contrastades a partir de nombroses opinions que provenen d'òptiques diferents.
 • És una excel·lent eina per establir relacions i comunicacions escrites per mitjà del correu electrònic, blogs o xarxes socials com Twitter i Facebook, o d'aplicacions com Skype, Meet, MySpace, Viber, WhatsApp, etc. i comunicacions audiovisuals per mitjà de videoconferències.
 • A través d'internet podem escoltar emissores de ràdio nacionals i internacionals, llegir premsa i veure televisió, vídeos i pel·lícules, esports...
 • Ofereix una extensa base de dades per consultar ofertes i demandes del mercat de treball, ofertes publicitàries i comercials, etc.
 • Es poden trobar, descarregar, capturar i compartir informacions i consells d'estudis, i propostes culturals sobre qualsevol tema que interessi.
 • Ofereix poder comprar articles en qualsevol part del món sense moure’s de casa.
 • Algunes pàgines permeten descarregar programari lliure i, per tant, gratuït.
 • Permet la traducció de textos en la majoria d’idiomes.
 • Ofereix la possibilitat de poder donar el punt de vista personal sobre algun tema a partir de la creació d'una web o un blog, i, a la vegada, un pot ser emissor i receptor d'informació.
 • Aquesta tecnologia pot ser utilitzada no només en els diversos tipus d'ordinadors, també en una diversitat d'aparells electrònics com ara televisors, smartphones (telèfons intel·ligents), lectors de llibres electrònics, tauletes, rellotges, etc.

...però també presenta alguns inconvenients

 • Internet proporciona molta informació, però alguna es pot presentar en forma de continguts superficials, falsos, parcials, no contrastats, obsolets, mal explicats o malintencionats. En aquest sentit, les fonts de la informació, al ser moltes vegades desconegudes, no garanteixen ni la veracitat ni la seguretat.
 • Un dels grans problemes d'aquesta finestra oberta al món és l'addicció o dependència que pot crear en algunes persones que, de vegades, sostreuen el temps del seu descans o de les seves verdaderes obligacions (estudi, treball, convivència familiar...).
 • Un altre punt negatiu és l'aïllament social, que pot provocar problemes de sociabilitat per falta de comunicació interpersonal. Pot ocasionar el que es coneix com a silenci familiar, quan cada membre s'aïlla amb el seu aparell electrònic i s'anul·la la comunicació familiar.
 • Una utilització molt continuada de l'ordinador pot generar cansament visual i postural.
 • Hi ha persones –joves i adultes– que tenen centenars d'amics virtuals, però són incapaços de mantenir una relació cordial i propera amb la gent que els envolta.
 • Existeix la possibilitat real de contaminació de l'ordinador per virus, spam, malware, phishing... que persones amb mala intenció (crackers o hackers) poden propagar, així com robar les claus d'accés i seguretat, i poden suplantar la personalitat de l'usuari o fer-li xantatge.
 • Un altre gran perill d'internet és l'addicció a pàgines de pornografia infantil i adulta, i de violència explícita.
 • També existeixen pàgines de joc i d'apostes que poden fomentar conductes ludòpates.
 • Als estudiants, pot induir-los a deixar-se vèncer per la llei del mínim esforç, amb el “copiar-enganxar” de textos en lloc de plantejar-se elaborar treballs originals que siguin fruit de la recerca, la creativitat i la reflexió personal.
 • La facilitat de poder contactar amb persones desconegudes en fòrums, xats, etc. pot ser un perill, atès que, sovint, algunes persones amb pocs escrúpols i intencions deshonestes utilitzen identitats falses.
 • Hi ha la possibilitat d'estafa al fer compres, si no es prenen les precaucions de seguretat necessàries.

Altres consideracions sobre internet 

Les dades de caràcter personal poden quedar exposades públicament, per la qual cosa cal ser cautelosos o, almenys, molt prudents a l'hora de facilitar aquest tipus de dades en formularis que no ofereixin un mínim de confiança i seguretat; ens referim a contrasenyes, dades bancàries, targetes de crèdit, adreces, telèfons, fotos personals, etc.

Sempre que ens comuniquem amb algú des de l'ordinador hi ha un principi que no hauríem d'oblidar: qui està a l'altre ordinador és una persona, i ha de ser tractada amb tot respecte i consideració. No sempre el que utilitza aquesta eina, emparant-se en l'anonimat, té en compte aquest principi, i això ens ha d'obligar a extremar les mesures de precaució.

És convenient que els nostres fills i alumnes coneguin els pros i contres d'internet perquè en facin un ús correcte

S’ha de desconfiar d'ofertes fantàstiques, regals fàcils i promeses amb clàusules confuses o amb lletra petita. Els joves haurien de consultar amb algun adult abans de confiar en informacions exemptes de base i sentit comú. Si alguna vegada se sentissin estafats en la seva imatge o en béns materials o violentats en la seva intimitat per alguna de les múltiples formes de frau o extorsió, han de saber que hi ha lleis que protegeixen els usuaris i castiguen les pràctiques abusives i il·lícites com són la intromissió en la intimitat d'una persona o la violació de dades personals i bancàries, entre d'altres. Si, per desgràcia, resultessin ser víctimes d'algun d'aquests enganys, haurien de denunciar-ho.

Tan erroni seria adoptar una actitud tancada de no acceptació d'aquesta innovació, com acceptar-la sense més

Malgrat els inconvenients que puguin presentar les noves tecnologies de la comunicació, la seva importància i rendibilitat estan fora de tot dubte i això ha d’animar els nostres fills i alumnes a rebre una formació suficient que els permeti utilitzar aquesta eina avançada en qualsevol parcel·la de la seva activitat, tant ara en etapa de formació com en el futur en el món laboral.

Davant d’aquesta revolució tecnològica, tan erroni seria adoptar una actitud tancada de no acceptació d'aquesta innovació, com acceptar-la sense més, sense un sentit crític que ens posi en guàrdia davant dels seus perills.

                                                             Jesús Blanquet és pedagog