Adolescència 04/07/2019

Com detectar l'addicció als videojocs?

El 23,3% dels adolescents tenen una conducta d'ús abusiva amb els videojocs

A.f.
2 min
El límit dels videojocs Els experts recomanen formació als pares  i diàleg amb els fills

L'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'ens mèdic més important del món, ha inclòs l'addicció als videojocs com a malaltia mental. Es preveu com a data límit que per a l'any 2022 tots els països vinculats a l'OMS facin efectiva aquesta nova categoria mèdica.

Els professionals de les addiccions fa anys que noten l'increment d'aquesta patologia sobretot pel que fa a inicis de tractaments i trucades per demanar informació. Una afecció que ha evolucionat ràpid en el sector de la població jove i empesa per les noves tecnologies, per la qual cosa el repte de la recuperació i detecció precoç d'aquests casos és important i nou per a tothom.

Per a Javier Porto, director terapèutic de CC Adicciones, "com qualsevol tipus de malaltia mental que emergeix, serà necessària la col·laboració entre institucions públiques, privades, escolars i d'investigació per avançar en uns criteris de tractament efectius".

El ministeri de Sanitat va incloure, el 2018 i per primera vegada, les addiccions a les noves tecnologies en el Pla Nacional d'Addiccions, de manera que es van començar a preveure en les enquestes epidemiològiques Estudes i Edades o des de l'Observatori Espanyol. I és que conèixer les dades és fonamental per poder dissenyar plans d'actuació, tenint present, per exemple, que l'estudi 'Ús i abús de les tecnologies de la informació i la comunicació per adolescents. Un estudi representatiu de la Ciutat de Madrid', de l'Institut d'Addiccions i Salut de Madrid, revela dades com que el 23,3% dels adolescents mantindrien una conducta d'ús abusiva i un 13,2% mostrarien una clara dependència comportamental en l'ús de la xarxa.

Senyals d'alarma

Els principals indicis que ens han de fer pensar que hi ha risc a l'addicció als videojocs són:

  • Aïllament social i empitjorament del rendiment acadèmic o laboral
  • Pèrdua de la noció espaciotemporal
  • Avantposar el joc a activitats i responsabilitats de la vida diària
  • Interrupció de la pauta natural de son
  • Agressivitat quan es limita l'ús dels jocs o irascibilitat
  • Aparició de malalties mentals associades i dissociació
  • Eufòria elevada quan es juga
  • Higiene i cura personal deficient

I què hem de fer si sospitem d'una addicció als videojocs? En cas de sospitar d'un cas d'addicció als videojocs es recomana sempre no alarmar-se abans d'hora. La gestió eficient del cas és un factor que pot millorar una correcta evolució i abordatge. El primer que cal fer és posar-se en contacte amb un professional acreditat en addiccions perquè pugui orientar el pacient i fer un correcte abordatge del cas. En molts casos, el professional facilita i incrementa ostensiblement la predisposició del pacient a rebre ajuda. No sempre es mostren col·laboradors ja que una de les característiques de les addiccions és l'autoengany, de manera que actuar de manera coordinada amb l'equip mèdic i la família és la clau.

Segons Javier Porto, director terapèutic de CC Adicciones, "per a un tractament òptim es recomana l'ús de diverses tècniques psicoterapèutiques. Els tractaments de tipus cognitiu-conductual són els més efectius avui dia. Dins d'aquesta línia de treball, la barreja de teràpia psicoeducativa grupal amb suport individual i el seguiment psiquiàtric es mostra molt efectiva. Tot això amb la implicació de la família en tot el procés de recuperació". Porto explica que a CC Adicciones fan aquest tipus d'abordatge amb un èxit del 85% en els tractaments de recuperació i rehabilitació.

stats