Oci a casa 23/04/2016

Book Box. Més que llibres

Els llibres es poden llegir, però també s’hi pot jugar i poden ensenyar. És la idea que s’amaga darrere les Boolino Book Box

Esther Escolán
2 min
Book Box  Més que llibres

Boolino és un projecte que va néixer fa quatre anys de mans de Sven Huber amb un objectiu clar: fomentar l’hàbit lector entre els més petits allunyant la sensació d’obligatorietat que, de vegades, acompanya les primeres incursions que els més petits fan en el món de la lectura. Per aconseguir-ho, la companyia -que actualment té 1.200 subscriptors- concep i dissenya unes capses pensades perquè els més petits no només gaudeixin de la lectura, sinó perquè també s’endinsin en la història a través d’activitats educatives, lúdiques i plàstiques. Cadascuna, esclar, adaptada a l’etapa madurativa de les franges d’edat a què s’adrecen els llibres llançats mensualment per la firma, que van de l’un als tres anys, dels quatre als sis i dels set als nou.

Les Boolino Book Box esdevenen una eina per transmetre als pares la importància de la lectura i per descobrir totes les possibilitats que hi ha al voltant d’un llibre. “Existeixen nombroses recomanacions al voltant de com fomentar l’hàbit lector entre la canalla, però al darrere hi ha una única premissa: aconseguir que es diverteixin llegint”, apunta Huber, una sensació que encara anirà in crescendo si pares, mares i fills comparteixen aquestes estones de lectura i gaudeixen de les activitats i jocs proposats per Boolino per a l’ocasió i que, a més, com destaca el seu fundador, “entrenen la comprensió lectora, memòria i vocabulari dels més petits”.

Lectura compartida

La presència dels pares i mares durant la lectura i activitats dissenyades per Boolino al voltant de cada llibre és clau, ja que condicionarà la predisposició dels seus fills davant de la lectura. “Si per als pares és una llauna dedicar una estona diària a llegir amb la canalla i els nens ho perceben, assumiran que llegir és avorrit”, assenyala Huber. Òbviament, com més grans siguin els infants, la necessitat d’intervenció dels pares serà més baixa, però mai nul·la.

Cristina Puig, directora de màrqueting i vendes a Boolino, afirma que ells només aporten “un marc d’actuació en què pares i mares han de decidir com abordar les temàtiques que conté cada llibre”. Unes temàtiques, val a dir, que adopten diferents formats -conte il·lustrat, novel·la, còmic, etc.- perquè cada infant explori les seves preferències, i amb continguts com les emocions i les pors a la cuina i la jardineria, la família, el cos humà, els viatges i moments clau com la separació pares-fills quan arrenca un nou curs.

El procés creatiu

“L’objectiu és empoderar els pares i aportar-los idees perquè explorin el llibre més enllà de la lectura lineal que tots fem habitualment”, prossegueix Puig. A l’hora de dissenyar les seves capses, l’equip de Boolino comença desconstruint cadascun dels llibres per extreure’n els eixos temàtics. Després fa un brainstorming que dóna com a resultat tres activitats -una d’educativa, una de lúdica i una deplàstica- que giren a l’entorn del llibre i que van des de pintar i retallar, a llegir, reflexionar o escriure.

A partir d’aquí, Boolino selecciona el material que necessita per muntar cada capsa. “No sense haver fet abans un petit test entre els nostres fills per comprovar que les activitats s’adeqüen als objectius plantejats”, conclou Puig.

stats