Com treballar el documental

L’experiència de l’Escola Thau

Fes un resum en tres línies com si expliquessis el documental a algú.

Quins són els moments especials per a tu?

Tria un personatge del film i inventa’t un diàleg entre ell i tu. Què li preguntaries, què li aconsellaries, què li suggeriries, etc.?

Què opines del final de la pel·lícula?

En quins moments la música és protagonista? Rememora en quines escenes la música té una rellevància especial.