Els sorrals dels parcs

Una altra de les mostres que analitza el laboratori és la sorra dels sorrals dels espais infantils que hi ha als parcs que depenen de l’AMB. De fet, aquesta sorra no és pròpiament sorra, sinó gresa, un material amb una granulometria i unes propietats específiques: “La gresa ha d’esmorteir les possibles caigudes dels infants i ha de tenir una forma arrodonida”, explica Dina Alsawi, cap de secció de parcs de l’AMB.

“Perquè estigui en condicions òptimes en fem un manteniment molt acurat, sobretot tenint en compte que és un material que manipulen els nens”, afegeix. Aquest manteniment consisteix, d’una banda, en un volteig regular, perquè s’airegi, es mantingui esponjosa i evitar l’aparició de microbis. De l’altra, s’analitza al laboratori per detectar si hi ha presència de microorganismes: “Les analítiques es fan per assegurar-nos que la gresa està lliure de patògens. En cas de detectar-ne, procedim a la desinfecció. Si és necessari, la canviem!”

Segons demostren les analítiques, la qualitat de la gresa dels sorrals infantils és molt bona, però per evitar la presència de patògens és important que no hi accedeixin animals, sobretot gossos i gats, ni tampoc donar-los menjar a la zona: “Totes les àrees de joc infantils estan senyalitzades amb cartells on s’indica que és un espai prohibit per a animals. Si volem mantenir-les en condicions cal respectar les normes”, conclou Alsawi.