Com ha de ser la sala i l'espai per les sessions?

La sala

Amb prou espai però sense que sigui excessivament àmplia per evitar la dispersió del grup.

Amb terra de moqueta, parquet o aglomerat per anar descalços.

Amb l'ambient i la temperatura càlides.

Amb llum natural.

Amb parets de color suau i sense gaire decoració per evitar distraccions.

Amb una climatització adient per evitar el fred i la calor.

Amb els elements perillosos (radiadors...), protegits.

Amb espatlleres, mirall gran, matalassos, pilotes i blocs de goma escuma.

Els espais

Espai sensoriomotor: on es fan activitats sensoriomotrius -com enfilar-se, caure, saltar o rodar-, que permeten descobrir el plaer sensoriomotriu mentre s'adquireixen diferents habilitats de moviment.

2 Espai simbòlic: on es potencia la creativitat de l'infant, que juga de manera espontània sense la intervenció del psicomotricista.

Espai per a les representacions: l'objectiu d'aquest espai és permetre el pas de la vivència emocional a la representació cognitiva. Aquí hi ha els blocs de fusta, el paper, els llapis, la plastilina, la pissarra, etc., perquè les criatures puguin desenvolupar la creativitat.