M. JESÚS COMELLAS

I què demanarem?

Ja hi tornem a ser! Vénen les festes, les il·lusions i, evidentment, el consum: peticions, regals, joguines i desitjos. Què demanarem aquest any? El neguit i l'atabalament adult van en augment per dos motius: d'una banda, per la situació conjuntural social, familiar i personal, que cal que les criatures sàpiguen però, si és possible, sense viure-la massa per evitar angoixes. I, d'altra banda, per saber com respondre quan tenen tantes coses a casa que després ni es miren. Sembla que demanin més per tenir-ho que realment per jugar-hi o fer-ho servir.

A aquestes dues preocupacions s'hi afegeix el fet que, els últims anys, sembla que no sigui apropiat trobar com a regal objectes utilitaris i necessaris: roba, sabates o estris per a la vida escolar. Queda clar que en molts moments i en moltes cases avui no hi ha alternativa. Si diem que el món està connectat, sabem què passa i això vol dir que aquestes situacions no es poden ignorar ni haurien de ser alienes a ningú. Per tant, com cal afrontar aquesta situació? Com podem trobar alguna manera de fer-ho que pugui ser positiva i que permeti mantenir la il·lusió infantil i, per què no, la de les persones adultes de la família?

Sembla que tot plegat forma part de l'educació sobre el consum, tot i que mai no es troba el moment per canviar tendències i potser les festes no són el context més apropiat per fer-ho. Perquè educar sobre el consum és posar límits i no sembla adequat fer-ho en un moment en què hi ha tanta il·lusió. Segur que no es tracta de buscar respostes o fórmules màgiques sinó més aviat de pensar situacions diferents per incorporar-les a les circumstàncies actuals de manera subtil, perquè no sigui angoixant ni dolorós per a les criatures.

Potser podem afegir peces a joguines que ja estan mig oblidades, que no van poder ser prou experimentades. Redescobrir-les permet trobar noves possibilitats als mateixos objectes incorporant els coneixements nous i els recursos que dóna la maduresa. Trobar complements per a les joguines permet reforçar-ne els recursos i les oportunitats. Coordinar els interessos de les criatures amb altres famílies i amistats pot potenciar el joc. Són només algunes idees que en poden suggerir moltes més per obrir nous espais per compartir joguines i fomentar el joc, activitat fonamental per a les criatures.