La protecció en xifres

25%

Percentatge de menors d'entre nou i setze anys actius a les xarxes socials que tenen obert a qualsevol persona que vulgui consultar-lo l'accés al seu perfil.

28%

Percentatge de nens espanyols d'entre 9 i 12 anys que té un compte en alguna xarxa social. En els adolescents d'entre 13 i 16 anys puja al 81%.

25% i 70%

França amb un 25% i Holanda amb un 70% són els països amb un percentatge menys i més elevat de nens d'entre 9 i 12 anys presents a les xarxes socials.