FLORS DE BACH

Podem ser optimistes en temps com aquests?