13/04/2019

Contra la segregació escolar

2 min

Després de diverses reunions celebrades a iniciativa de la Sindicatura de Greuges, s’ha firmat el Pacte contra la Segregació Escolar. Es tracta d’un pacte que vol evitar els desequilibris que existeixen entre centres escolars a causa de la composició social del seu alumnat. L’han firmat la majoria d’entitats que tenen algun paper a l’hora d’evitar qualsevol tipus de discriminació escolar. Les que no s’hi han afegit és, bàsicament, perquè consideren que afavoreix l’augment del finançament públic a les escoles concertades. D’alguna manera, volen posar en relleu que no és correcte finançar amb diners de tots unes entitats privades que, pel fet de ser-ho, ja mantenen, o poden mantenir, alguna mena de segregació. No entrarem aquí en aquest debat. La nostra pretensió és donar rellevància a un pacte que s’ha de convertir en un impuls per a la millora de l’equitat del nostre sistema educatiu. Caldrà fer el seguiment per avaluar el compliment de les 30 actuacions i de les 189 mesures que articulen aquest acord. Són mesures que detallen el nivell de compromís de tots els signants, fins i tot d’aquells que el veuen de manera crítica però que podran afegir la signatura a posteriori si consideren que el compromís és prou seriós.

Volem destacar que una d’aquestes mesures, de gran importància, és la modificació del decret d’admissió de l’alumnat, un decret que quan es concreti per al curs vinent hauria de fer efectiu el dret que tenen totes les famílies, sense excepció, a la tria d’escola. Això es tradueix en els termes següents: el pacte ha d’impedir el cobrament de quotes complementàries encobertes que no tothom pot assumir i que, per tant, restringeixen l’opció de triar. Al costat del dret de les famílies, n’hi ha un altre d’encara més important, que és el dret que tenen els infants, els nens i els joves a aprendre i a conviure en uns centres equilibrats, que reuneixin tota la diversitat social. El compliment de l’acord significarà que s’hauran de diversificar les fonts de finançament que reben els centres, per allò tan conegut que res afavoreix tant la desigualtat com tractar de manera igual el que no ho és. Tot i que haurem d’estar amatents al seu compliment, sobretot per part de les administracions, aquest és un pacte necessari i en celebrem l’existència.

stats