LA SETENA HORA

El món en imatges

Dialogar amb els clàssics. Renovar passa per saber què han dit i fet els que ens han precedit. Tot el que té d’important la novetat d’avui serà la tradició de demà. Celebrem que Libros del Zorro Rojo hagi editat 'Orbis Sensualium Pictus', del pedagog i filòsof Jan Amos Komenský, Comenius en llatí. El llibre, publicat el 1658, és un recull d’imatges acompanyades de textos breus que expliquen quines són les coses fonamentals del món i què cal saber en relació a les activitats pròpies de la vida. A cada pàgina hi trobem xilografies de Paulo Kreurzberger; també en el capítol dedicat al suplici dels malfactors, un espectacle de crueltat que es veu que a l’època no calia estalviar als infants. El llibre és un precedent del que farien anys més tard els enciclopedistes francesos i, si ho estireu, de l’orientació competencial dels nostres currículums.

Alberto H. Rodríguez, estudiós de l’obra de Comenius, apunta en el prefaci: “El antídoto de la rudeza es la enseñanza, en que deben ser ejercitadas las facultades naturales dentro de las escuelas, pero a condición de que esa instrucción sea verdadera, completa, clara y sólida”. Quin debat més apassionant podrien fer els claustres sobre aquesta afirmació! En el primer capítol, intitulat Invitatio -la versió llatina va al costat de la castellana-, el mestre convida el deixeble a ser savi. I el deixeble planteja: què és ser savi? La resposta: “Entender y hacer y expresar correctament lo que es necesario”. Ja tenim un altre tema de gran interès per debatre: què es considera necessari saber avui dia i qui ho decideix? A parer de Comenius, són el mestre i Déu -que no hi podia faltar- els qui mostren les coses del món i ajuden el deixeble a transitar-hi.

Comenius va creure sempre en l’educació, en la necessitat de posar a l’abast de l’aprenent textos que es poguessin consultar de manera autònoma, i va ser també el primer a valorar la importància d’unes bones il·lustracions per a aquests textos. Avui proposem tornar a 'Orbis Sensualium Pictus' per gaudir de la bella edició i de la saviesa que conté. Recordem que una de les frases que ha fet més fortuna de Comenius és: “Cal ensenyar-ho tot a tots”. Repensem-la, mentre repassem l’obra. A nosaltres ens anirà bé, i segur que Comenius ens ho agrairà.