NO SEMPRE TINC COSES A DIR

Que el risc zero no existeix...!