TRIBUNA OBERTA
Opinió 10/12/2016

Ecologies d’aprenentatge

Albert Sangrà I Montse Guitert
2 min
Ecologies d’aprenentatge

Són molts els mestres i les mestres que utilitzen el potencial que els ofereix la tecnologia i les xarxes socials per posar-se al dia en la seva professió i per aprendre coses noves que facin la seva docència més engrescadora i més profitosa per als seus alumnes.

Però també n’hi ha molts que no aprofiten aquest potencial, potser perquè l’ignoren, perquè no s’hi senten atrets o perquè no hi creuen. No fan res mal fet: no cal que tot es faci amb la tecnologia. Però es perden múltiples oportunitats d’aprenentatge.

Aprenem a partir del conjunt de contextos d’activitats, recursos i relacions que tenim a l’abast i podem activar, generant així noves oportunitats d’aprenentatge. És el que anomenem la nostra ecologia d’aprenentatge, una qüestió individual però que es beneficia de les nostres relacions amb els altres. Aquestes oportunitats ens vénen per diferents vies: formals, però també, i sobretot, no formals i informals, igual que les podem trobar en interaccions presencials, mixtes o completament virtuals. Entendre aquesta rica complexitat és el que pot fer que aprenguem més i millor.

Al grup de recerca consolidat Edul@b, de la UOC, hem dut a terme un projecte en què hem volgut identificar quines són les millors pràctiques per treure el màxim profit de les ecologies d’aprenentatge dels mestres i les mestres de Catalunya. Les hem resumit en 15 propostes que van adreçades als docents, als centres, i a l’administració:

1) Conscienciar-se del potencial de la formació no formal i informal per al desenvolupament professional.

2) Esdevenir digitalment competents.

3) Incrementar la participació activa en xarxes socials professionals.

4) Usar dispositius mòbils per a l’accés i intercanvi d’informació.

5) Conciliar la vida personal actualitzant-se amb l’ús de les TIC.

6) Organitzar l’excés d’informació.

7) Gestionar bé el que aprenem informalment.

8) Treure partit a les eines de microblòguing.

9) Generar comptes de centre.

10) Promoure la cultura de la generació de contingut digital entre docents.

11) Compartir reflexions i generar opinió a la xarxa.

12) Ampliar el ventall dels formadors a fora del centre.

13) Animar i donar suport a la creació de continguts digitals oberts.

14) Establir garanties de qualitat dels recursos d’aprenentatge.

15) Avançar en les mesures de reconeixement dels aprenentatges no formals.

stats