04/02/2022

Llavors d’una sana autoestima

2 min

L’edició d’enguany de l’Emotour l’hem dedicat a l’autoestima. Si hi teniu interès, estan penjades a YouTube les cinc ponències que hi va haver, d’uns vint minuts cadascuna. S’hi pot accedir posant al buscador "Emotour 2022". 

La meva intervenció va ser la quarta i, entre les diverses idees que vaig anar desgranant, destacaria que l’autoestima no és fruit dels èxits o de les fites que assolim, ni tampoc una llista de qualitats. Podem tenir moltes qualitats o assolir grans fites i no tenir un sentiment plaent i afectuós sobre nosaltres. La sana autoestima està més relacionada amb el ser que amb el valer, amb el que som i sentim molt més que amb el que fem i aconseguim. Més enllà de les qualitats, capacitats, talents i competències personals de cadascú, hi ha una cosa que com a humans ens iguala, i és que som éssers de necessitat. Tenim drets (i deures vers nosaltres i els altres) perquè tenim necessitats. I tenim emocions perquè tenim necessitats. Les emocions gairebé sempre ens parlen d’alguna cosa que ha de ser atesa, en el seu rerefons sempre batega alguna necessitat vital satisfeta o insatisfeta. 

L’autoestima no és reconèixer les qualitats sinó sobretot reconèixer i atendre les necessitats. Totes les necessitats, però especialment les emocionals i afectives. Escoltar, validar, atendre i acollir les emocions és cabdal per forjar una sana autoestima. Diu Alice Miller que "estem lliures de depressions quan l’autoestima arrela en l’autenticitat dels sentiments propis i no en la possessió de determinades qualitats"Si la criatura no pot expressar el que és i el que sent, construirà un fals jo que li causarà un gran patiment emocional i li malmetrà l’autoestima.

Cultivem una sana autoestima quan diem o transmetem a les criatures “M’importes tu, m’importa el que sents, ho escolto, ho acullo, ho valido, ho comprenc i t’acompanyo per ajudar-te a expressar-ho, a calmar-ho, a elaborar-ho i a integrar-ho”. Possibilitar la vivència i expressió del que són, necessiten i senten els permetrà conèixer, respectar i abraçar la seva essència vertadera i sentir que tenen valor malgrat la vulnerabilitat i la fragilitat inherents a la condició humana. I les farà sentir estimades pel que són, més que pel que valen, pel que fan o pel que saben fer. En seguirem parlant.

stats