L’EXPLORADOR REPRIMIT

Porrers legals (1)

Els darrers dies de juny, el Parlament aprovava la llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis. Els legisladors han posat una petita dosi de seny per donar forma legal a un fet objectiu: la necessitat de regular sense criteris de mercat l’accés dels consumidors a les drogues derivades del cànnabis, mentre que s’intenten reduir els impactes de la distribució i el consum quan es produeixen il·legalment. Podríem dir que ara serà possible un consum acotat i sense danys afegits. Benvinguda sigui aquesta regulació legal dels usos de drogues, enmig de demandes molt més àmplies que porten dècades caient en el buit.

Però, revisant els debats, no veig que els adults (els promotors de la norma ) hagin pensat gaire en els adolescents. El guió semblava escrit per demostrar qui era més progre radical o com es defensava millor el dret individual a consumir. Amagaven l’incordi dels adolescents descobridors de les aromes de la maria, alteradores de la racionalitat dels usuaris adults. És molt fàcil dir i imposar que la droga no serà accessible als “menors” o que fins als 18 anys no es pot formar part de cap club d’aquests. Però valdria la pena mirar de trobar alguna proposta que ajudi a aconseguir-ho. De cop i volta resulta que tots els porrers ara legals van començar a consumir amb la seva arribada a la majoria d’edat...

No es poden regular només el drets individuals relacionats amb les drogues. Les normes també han de proposar-se -amb realisme efectiu- com influir perquè les persones i els grups aprenguin a construir-hi una relació adequada. Ara, per fi, podrem tenir un consum adult normalitzat i legal. Però no podem oblidar que deixarem els adolescents totalment immersos en el mercat il·legal. Descobrir la maria, enmig dels descobriments de l’adolescència, serà il·legal. Arribar a ser jove i conviure-hi serà raonable i responsable. ¿Dedicarem les forces antidroga a perseguir adolescents? ¿Modificarem les mesures de la llei de responsabilitat del menor per educar amb el control? Qui té dret a fumar té l’obligació de buscar sortides a aquests paranys. Aviat sentirem com els nois i noies adolescents no només diuen que la maria és bona perquè cura el càncer, sinó que també afirmaran que és bona perquè els joves la fumen legalment. En continuarem parlant.