EN FAMÍLIA

El bany del nadó

Un fabricant de productes per a nadons afirma a la seva pàgina web que “l’aigua no és suficient per al bany dels nadons”. “S’ha demostrat que l’aigua sola pot assecar la pell”. “És important fer servir sabó”. “Estudis recents han provat que banyar els nadons només amb aigua no és el més adequat”. I cita dos estudis. El primer, fet a Anglaterra amb productes Johnson’s. És un “estudi de no inferioritat”; no intenta demostrar que el netejador (que no és sabó!) és millor que l’aigua sola, sinó només que no és pitjor. Van distribuir uns tres-cents nounats en dos grups, aigua sola o aigua i netejador. Van mesurar la pèrdua d’aigua transepidèrmica a les dues setmanes i al mes d’edat. Van analitzar també l’aspecte de la pell i la satisfacció de la mare. Cap resultat realment important (Més infeccions? Més èczemes? Més al·lèrgies? No ho van mirar!). En efecte, el netejador no sembla perillós. “Vam ser incapaços de detectar cap diferència entre el producte de neteja per a nadons i l’aigua”. Tranquil·litzador, però molt lluny de l’entusiame del fabricant.

L’altre estudi no està publicat, però he trobat una publicació posterior dels mateixos autors. Distribueixen 64 nadons en quatre grups: netejador, crema, netejador més crema i aigua sola. Són una mica més optimistes que els anglesos: a les vuit setmanes no hi havia diferències en la colonització microbiològica ni en l’estat de la pell, però els nens rentats amb netejador i crema tenien l’estrat corni més hidratat.

Fa uns mesos, un grup de dermatòlegs europeus (entre els quals els autors dels articles anteriors) van publicar unes recomanacions, diguem-ne oficials, fruit d’una reunió auspiciada per Johnson’s. Malgrat això, les recomanacions només diuen que “es pot banyar els nadons sense perill”, que se’ls ha de banyar “almenys dos o tres cops per setmana” i que se’ls pot rentar “només amb aigua o amb un netejador apropiat” que no pot ser sabó (sal d’un àcid gras), sinó un detergent sintètic, perquè el sabó “pot produir irritació de la pell, eritema i pruïja” i no s’ha de fer servir en nadons. Curiós que el fabricant faci servir a la seva web el nom sabó per a un detergent que, de fet, és millor que el sabó (però no necessàriament millor que l’aigua sola).