FLORS DE BACH

Així no, així sí

Quan hem d’orientar les criatures sobre com s’han de comportar i sobre què es pot fer i què no a cada lloc i moment, convé que siguem tan clars i breus com sigui possible. Expressions com “Així no, així sí”, i algunes altres de similars, com “Això no, això sí”; “Aquí no, aquí sí”; “Ara no, ara sí”, entre d’altres, ens poden ser de gran ajuda. No només quan la canalla és petita. També en l’adolescència, atès que els adolescents necessiten i agraeixen encara més la claredat i la brevetat. Però les virtuts que tenen aquestes expressions no es limiten a aquestes dues qualitats. El fet que siguin tan precises permet reforçar els hàbits i comportaments adequats de manera inequívoca i assenyalar els inadequats sense fer escarafalls.

La concisió té poder de contenció sobre les emocions adultes i de retruc sobre les dels infants o adolescents. Renunciant a renyar o als sermons que solem fer en aquestes situacions evitarem perdre la raó, la coherència i la credibilitat per la boca, que és el que acostuma a passar quan davant d’una conducta inapropiada dels fills o dels alumnes aprofitem l’ocasió per buidar el pap i els aboquem a sobre emocions que ens superen i que no tenen res a veure amb ells.

De fet, són expressions que ens podem aplicar a nosaltres mateixos quan veiem que comencem a perdre els papers o que estem a punt de perdre’ls. Quan ens adonem que estem irritats o que entrem en un bucle de crispació, diguem-nos a nosaltres mateixos: “Així no”. Ens ho podem dir en veu alta davant dels fills, si convé. En moments de tensió emocional, aquestes dues senzilles paraules poden estalviar-nos una escalada que enrareixi el clima familiar i que pot deteriorar les relacions entre pares i fills, si es produeix de manera reiterada. Dir “Així no” ens ajudarà a aturar-nos, a calmar-nos i a buscar un “així sí”, que també haurem de fer notar.

Després d’un “Així no”, hem de mostrar, buscar o trobar sempre un “Així sí”. Si, per exemple, deixen la motxilla en un lloc que fa nosa o que no correspon, en comptes d’un retret, una brega o un sermó, diguem simplement: “Aquí no”. Quan la posin al lloc, afegim un complaent “Aquí sí”. A vegades caldrà alguna pregunta o acció més entremig d’aquestes dues expressions, però aquesta concisió ajuda a fer-ho tot plegat més concís.