L’EXPLORADOR REPRIMIT

Mirar la vida i educar el record