LA PITJOR MARE DEL MÓN

Manual d’instruccions. Lliçó 2: els 3 primers mesos